Berghs Bachelor

ÖKA VALDELTAGANDET! 

Bakgrund:

Sveriges Riksdag beskriver demokrati och rätten att rösta på följande sätt:

”Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Men det finns flera saker som kännetecknar en demokrati. I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska demokratin. Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349 riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som riksdagen fattar.”

I dagsläget röstar cirka 86% av Sveriges röstberättigade befolkning. En siffra som man kan tycka är ganska hög, men om riksdagen skall vara det svenska folkets främsta företrädare är det naturligtvis bra om så många som möjligt röstar.

Syfte:

Berghs arbetsprover 2014 är ett fiktivt uppdrag att skapa politiskt obunden kommunikation som bidrar till att öka valdeltagandet i valet den 14 september 2014.

Avsändare:

Avsändare är valfri icke-politisk avsändare, dvs hitta på en fiktiv eller välj en som du tycker passar.

Mål:

Att genom kommunikationsinsatser öka engagemanget kring valet 2014 så att röstdeltagandet bland Sveriges röstberättigade höjs från nuvarande 86%.

Målgrupp:

Den övergripande målgruppen är hela Sveriges röstberättigade befolkning – dvs. personer som fyllt 18 år och som är svenska medborgare och är, eller någon gång har varit, folkbokförda i Sverige.

Arbetsprover för sökande till Berghs Bachelor

När du söker till den internationella heltidsutbildningen Berghs Bachelor vill vi att du lämnar in två arbetsprover - båda på engelska. Innan du börjar göra dina arbetsprover bör du veta vilken av våra partnerskolor utomlands du vill åka till efter terminen på Berghs. Läs mer om de olika skolorna på vår hemsida och på respektive skolas hemsida. Om du behöver rådgivning är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Alla som söker ska lösa uppgift 1 och i uppgift 2 väljer du ett alternativ beroende på vilken inriktning du vill ha i dina studier, till exempel om du vill bli projektledare, copywriter eller jobba med strategi väljer du fråga 2.a, och om du vill läsa grafisk design eller art direction väljer du fråga 2.b.

Under terminen på Berghs kommer du att läsa en kurs i antingen Copywriting eller Design, och ditt val av arbetsprov påverkar också vilken kurs du kommer att gå.

1. Mandatory for all Bachelor applicants
How do we make more people vote in 2014? (short text, max 1 A4 page).  We are looking for a communication campaign that makes a difference. Present your campaign and explain it shortly by answering to the following questions:

-       Who is the target of your campaign? Motivate your choice.
-       What is your message (in a nutshell) and why do you think your target would react to it?
-       What media do you intend to use? Motivate your choice.

2a. Copywriting elective
Put your campaign message into words: write at least one headline and body copy (minimum 500 words). Choose your words carefully and adapt your style to your choice of media and to your target. Language is English.

2b. Design elective
Design your campaign (minimum 1 layout).
Work on your campaign design as well as on any other visual element - such as logotypes, icons, symbols, images, etc- within it. Should you use text, write it in English. Keep in mind your choice of media and target and develop your campaign accordingly.

Good luck!

När, hur, vem?

Skicka in ditt arbetsprov senast den 29 april tillsammans med din ansökan. Om du skickar din ansökan senast den 2 april är du med i urvalet till Berghs stipendium. Terminen startar den 18 augusti 2014.

Ladda ner årrets arbetsprover som pdf.  

Har du frågor kring utbildningen, välkommen att kontakta utbildningskoordinator Rebecka Leo på epost eller telefon.

Du kan också twittra med hashtaggen #berghsarbetsprov för att få svar eller besöka Berghs sida på Facebook. Vill du komma i kontakt med nuvarande studenter som gärna agerar bollplank och ger feedback? Gå genast med i gruppen på Facebook!

Ansökningstiden startar den 10 februari 2014. Här ansöker du!