Vad är en AD/Copy? 

Arbetet som Art Director innebär att man med hjälp av strategi, fantasi och hantverk skapar kommunikation. En Art Director skapar idéer (ofta tillsammans med en Copywriter eller annan kreatör) och förverkligar sedan dessa idéer. Som Art Director är man ansvarig för det visuella utrycket.
Yrket som Copywriter liknar det som beskrivits för en Art Director. Det är därför de två disciplinerna läser tillsammans under två år. Skillnaden är att när en Art Director fokuserar på det visuella uttrycket så ansvarar en Copywriter för innehållet. Texter och storytelling är Copywriterns främsta verktyg. 

Om utbildningen

Art director / Copywriter är en tvåårig utbildning för dig som vill bli Art Director eller Copywriter. Du väljer inriktning när du söker.
Målet med utbildningen är att utveckla din kreativitet, både i själva hantverket och i din analytiska och strategiska förmåga. Sammantaget får du de verktyg som behövs för att åstadkomma stark integrerad kommunikation.

Studierna omfattar både teori och praktik. Föreläsningar och seminarier varvas med workshops, projekt och praktiska övningar. På så sätt skapas den verklighetsnära studiemiljö som skolan strävar efter och som rustar dig för den framtida yrkesrollen. Du kommer också att bli placerad mitt i verkligheten på en arbetsplats under din praktikperiod. 

 

 

Vem borde söka? 

Det här programmet passar dig som har ett intresse att uttrycka dig i text eller bild. Är du den som ofta kommer på lösningar på vardagliga problem eller hittar nya sätt att göra saker på, så kommer den  här utbildningen att ge dig verktygen för att kunna göra ett yrke av din kreativitet. 

 

Innehåll

Programmet består av ett antal delkurser. I dessa får du grundläggande kunskaper inom copywriting och art direction, idé- och konceptutveckling, kommunikationsteori, marknadskommunikation, typografi, interaktivitet, positionering, dramaturgi, presentationsteknik, retorik, design- och reklamhistoria, kulturhistoria och integrerad kommunikation. Du tar dessutom en ARU (ansvarig reklamutgivare) och genomför ett examensprojekt i slutet av andra året i samarbete med övriga studenter på Berghs.
Du tränar dina färdigheter inom olika medier som print, film, digital media, tv, event, pr och radio, oftast genom grupparbete. Majoriteten av kurserna läser du tillsammans med hela klassen, men beroende på din inriktning fördjupar du dig inom copywriting eller art direction. Till detta kommer yrkespraktik och en rad fristående projekt med anknytning till kurserna. Under utbildningstiden sker flera integrerade samarbetsprojekt med övriga kommunikationsutbildningar, och det ingår även 7 veckors yrkespraktik.
Delkursen DEV. är en samläst kurs och ingår i samtliga utbildningar. Där ges en helhetssyn över personligt ledarskap, gruppdynamik, processhantering och framtida kärriärsval.

Studieform
Studierna bedrivs på heltid under två år, totalt 80 veckor. Lektioner förläggs företrädesvis måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00, men även på kvällar och helger.

Diplom och utbildningsbevis
Efter genomförd utbildning utfärdas diplom samt utbildningsbevis med delbetyg.

Kursansvariga

Ylva Björnström
Patrik Hambraeus
Joe Coppard
Anna Laurin
Mats Nyberg
Magnus Engström
Lisa Nilsson Sandgren
Hedvig Hagvall Brückner
Katarina Graffman
Sara Kristoffersson
Anna Romson
Martin Bartholf
Sophia Wood
Geta Kroon
Cecilia Torelm

Arbetsprover 2016

Temat för Berghs arbetsprover 2016 är förändring. Din uppgift är att välja ett varumärke där du bedömer att förväntningarna inte överensstämmer med kommunikationen och sedan skapa en kommunikationsinsats för att förändra varumärket på ett relevant sätt. Det kan vara ett företag eller en organisation som behöver antingen justera omvärldens förväntningar, eller hitta ett sätt att genom kommunikation leva upp till befintliga förväntningar. Kanske är varumärket inte längre relevant och behöver förnya sig. Kanske behövs en varumärkesförflyttning för att attrahera nya målgrupper.

Här hittar du arbetsproverna 2016 för det här programmet.

Antagningskrav och ansökan

Den 20 april 2016 vill vi senast ha din ansökan. 

Grundläggande behörighet:
För att vara behörig till utbildningen måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Krav på särskilda förkunskaper:
Du ska ha minst 1 års yrkeserfarenhet inom valfritt område.
Yrkeserfarenheten kan även motsvaras av 1 års eftergymnasiala studier.

Du ska också ha gjort samtliga arbetsprover enligt de angivna instruktionerna som du hittar på www.berghs.se

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga följande dokument:
1. Gymnasiebetyg eller motsvarande.
2. CV, inklusive intyg som styrker yrkeserfarenhet/eftergymnasiala studier, kompletterat med ett personligt brev (max en A4) där du beskriver dig själv och varför du söker utbildningen.
3. Fullständiga arbetsprover (Läs mer här)

När du skickar in din ansökan namnger du dina filer med förnamn, efternamn samt typ av dokument: förnamn_efternamn_cv (alt. _betyg, _intyg etc.). Det går även bra att länka dina ansökningshandlingar från t.ex Dropbox eller Google Drive.
Godkända filformat för ansökningshandlingarna:
pdf, doc, zip, ppt eller key
Max 200Mb.

När din ansökan är komplett går den vidare för bedömning enligt följande 2 faser:

Fas 1.
Arbetsproverna bedöms utifrån:
Idéhöjd (kreativitet)
Utförande (genomförande)
Relevans

Om dina arbetsprover bedöms som godkända går du vidare till fas 2 (intervju).

Fas 2.
Intervju:
Vid en intervju kommer ni bl.a prata om dina arbetsprover och om den/de yrkesroller som utbildningen leder till (i första hand för att säkerställa att du valt den utbildning som möter upp din önskan om framtida yrkesroll).
Utöver detta har du även möjlighet att vid intervjun komplettera med ev. övriga erfarenheter/kompetenser som du tror kan väga in dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsbesked:
När samtliga intervjuer är genomförda sätts klassen samman och godkänns av utbildningens ledningsgrupp. 

Besked om antagning/reserv/ej antagen skickas ut via mail senast den 23 juni 2016. 

 
1285

Vill du veta mer om Berghs heltidsutbildningar? Här ser du svaren på våra vanligaste frågor.
Eller kontakta utbildningskoordinator Linda Jefferson, 08-587 550 34, linda.jefferson@berghs.se.
 
Lycka till med din ansökan!