Om utbildningen

Reklam är en tvåårig utbildning för dig som vill bli copywriter eller art director. Du väljer inriktning när du söker.

Målet med utbildningen är att utveckla din kreativitet, både i själva hantverket och i din analytiska och strategiska förmåga. Sammantaget får du de verktyg som behövs för att åstadkomma stark integrerad kommunikation.

Studierna omfattar både teori och praktik. Föreläsningar och seminarier varvas med workshops, projekt och praktiska övningar. På så sätt skapas den verklighetsnära studiemiljö som skolan strävar efter och som rustar dig för den framtida yrkesrollen. Du kommer också att bli placerad mitt i verkligheten på en arbetsplats under din praktikperiod.

För mer information kontakta Linda Jefferson, 08-587 550 34, linda.jefferson@berghs.se

Innehåll

Utbildningen består av ett antal delkurser. I dessa får du grundläggande kunskaper inom copywriting och art direction, idé och konceptutveckling, kommunikationsteori, marknadskommunikation, typografi, interaktivitet, positionering, dramaturgi, presentationsteknik, retorik, design- och reklamhistoria, kulturhistoria och integrerad kommunikation. Du tar dessutom en ARU (ansvarig reklamutgivare) och genomför ett examensprojekt i slutet av andra året i samarbete med övriga studenter på Berghs.

Du tränar dina färdigheter inom olika medier som print, film, digital media, tv, event, pr och radio, oftast genom grupparbete. Majoriteten av kurserna läser du tillsammans med hela klassen, men beroende på din inriktning fördjupar du dig inom copywriting eller art direction. Till detta kommer yrkespraktik och en rad fristående projekt med anknytning till kurserna. Under utbildningstiden sker även flera integrerade samarbetsprojekt med övriga kommunikationsutbildningar.

Delkursen DEV. är en samläst kurs och ingår i samtliga utbildningar. Där ges en helhetssyn över personligt ledarskap, gruppdynamik, processhantering och framtida kärriärsval.

Studieform
Studierna bedrivs på heltid under två år. Lektioner förläggs företrädesvis måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00, men även på kvällar och helger.

Diplom
Efter genomförd utbildning utfärdas diplom, examensbevis med delbetyg samt ett diploma supplement med 120 ECTS-poäng.

Advisory Board

Uppgiften för Berghs Advisory Board är att bidra till att Berghs utbildningar och kurser stödjer rätt kompetens för framtiden. Med lika blandad som relevant kompetens och erfarenhet för Berghs Advisory Board med jämna tidsintervaller kreativa diskussioner kring kommunikation.

Här är Berghs Advisory Board 2014/2015. 

Kursansvariga

Hösten 2014

 • Ylva Björnström
 • Patrik Hambraeus
 • Joe Coppard
 • Anna Laurin
 • Mats Nyberg
 • Magnus Engström
 • Lisa Nilsson Sandgren
 • Hedvig Hagvall Brückner
 • Katarina Graffman
 • Sara Kristoffersson

Våren 2015

 • Anna Romson
 • Patrik Hambraeus
 • Martin Bartholf
 • Mats Nyberg
 • Johan Eriksson
 • Anna Laurin
 • Geta Kroon
 • Cecilia Torelm

Christopher Waldekrantz och Tobias Lundqvist, kursansvariga DEV. Kursen samläses av alla studenter på Berghs heltidsutbildningar. 

Antagningskrav och ansökan


Du ska ha gymnasiekompetens eller motsvarande och minst 1 års yrkeserfarenhet. Kan även motsvaras av eftergymnasial utbildning. Du behöver ha grundläggande kunskaper i Word, InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat eller motsvarande programvaror.
 
Godkända arbetsprover enligt av Berghs School of Communication årligen givna instruktioner.
 
Din ansökan sker digitalt och ska innehålla:
1. Arbetsprov
3. Gymnasiebetyg eller motsvarande
2. CV som styrker yrkeserfarenhet/eftergymnasiala studier, kompletterat med ett personligt brev (max en A4) där du beskriver dig själv och varför du söker utbildningen.
 
Godkända filformat för ansökningshandlingarna: 
pdf, doc, zip, ppt eller key
Max 200Mb.
 
Namnge dina filer med förnamn och efternamn samt utbildningen du söker.
 

Berghs antagningsprocess:

När din ansökan är komplett läser Berghs programansvarige lärare igenom den samt bedömer dina arbetsprover utifrån kriterierna idéhöjd, utförande och relevans i förhållande till given brief. Därefter kallas ett antal sökande till intervju på Berghs. Under mötet samtalar ni om dina arbetsprover, dina kvalifikationer samt dina förväntningar på utbildningen och den kommande yrkesrollen. Efter genomförda intervjuer sätts klasserna samman av utbildningens ledningsgrupp. 
 
Vill du veta mer om Berghs diplomutbildningar? Här ser du svaren på våra vanligaste frågor.
Lycka till med din ansökan!
 
 

Arbetsprover 2015

Arbetsproverna släpps den 31 januari 2015. Ansökningstiden öppnar den 13 februari och avslutas den 28 april. Mer information kommer.