Om utbildningen

Reklam är en tvåårig utbildning för dig som vill bli copywriter eller art director. Du väljer inriktning när du söker.

Målet med utbildningen är att utveckla din kreativitet, både i själva hantverket och i din analytiska och strategiska förmåga. Sammantaget får du de verktyg som behövs för att åstadkomma stark integrerad kommunikation.

Studierna omfattar både teori och praktik. Föreläsningar och seminarier varvas med workshops, projekt och praktiska övningar. På så sätt skapas den verklighetsnära studiemiljö som skolan strävar efter och som rustar dig för den framtida yrkesrollen. Du kommer också att bli placerad mitt i verkligheten på en arbetsplats under din praktikperiod.

1266

 

För mer information kontakta Linda Jefferson, 08-587 550 34, linda.jefferson@berghs.se

 

Innehåll

Utbildningen består av ett antal delkurser. I dessa får du grundläggande kunskaper inom copywriting och art direction, idé och konceptutveckling, kommunikationsteori, marknadskommunikation, typografi, interaktivitet, positionering, dramaturgi, presentationsteknik, retorik, design- och reklamhistoria, kulturhistoria och integrerad kommunikation. Du tar dessutom en ARU (ansvarig reklamutgivare) och genomför ett examensprojekt i slutet av andra året i samarbete med övriga studenter på Berghs.

Du tränar dina färdigheter inom olika medier som print, film, digital media, tv, event, pr och radio, oftast genom grupparbete. Majoriteten av kurserna läser du tillsammans med hela klassen, men beroende på din inriktning fördjupar du dig inom copywriting eller art direction. Till detta kommer yrkespraktik och en rad fristående projekt med anknytning till kurserna. Under utbildningstiden sker även flera integrerade samarbetsprojekt med övriga kommunikationsutbildningar.

Delkursen DEV. är en samläst kurs och ingår i samtliga utbildningar. Där ges en helhetssyn över personligt ledarskap, gruppdynamik, processhantering och framtida kärriärsval.

Studieform
Studierna bedrivs på heltid under två år. Lektioner förläggs företrädesvis måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00, men även på kvällar och helger.

Diplom
Efter genomförd utbildning utfärdas diplom samt examensbevis med delbetyg.

Advisory Board

Uppgiften för Berghs Advisory Board är att bidra till att Berghs utbildningar och kurser stödjer rätt kompetens för framtiden. Med lika blandad som relevant kompetens och erfarenhet för Berghs Advisory Board med jämna tidsintervaller kreativa diskussioner kring kommunikation.

Här är Berghs Advisory Board 2014/2015. 

Kursansvariga

Hösten 2014

 • Ylva Björnström
 • Patrik Hambraeus
 • Joe Coppard
 • Anna Laurin
 • Mats Nyberg
 • Magnus Engström
 • Lisa Nilsson Sandgren
 • Hedvig Hagvall Brückner
 • Katarina Graffman
 • Sara Kristoffersson

Våren 2015

 • Anna Romson
 • Patrik Hambraeus
 • Martin Bartholf
 • Mats Nyberg
 • Johan Eriksson
 • Anna Laurin
 • Geta Kroon
 • Cecilia Torelm

Christopher Waldekrantz och Tobias Lundqvist, kursansvariga DEV. Kursen samläses av alla studenter på Berghs heltidsutbildningar.

Vill du veta mer om Berghs diplomutbildningar? Här ser du svaren på våra vanligaste frågor. 

Antagningskrav och ansökan


Grundläggande behörighet:
För att vara behörig till utbildningen måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Krav på särskilda förkunskaper:
Du ska ha minst 1 års yrkeserfarenhet inom valfritt område.
Yrkeserfarenheten kan även motsvaras av 1 års eftergymnasiala studier.

Du ska också ha gjort samtliga arbetsprover enligt de angivna instruktionerna som du hittar på www.berghs.se

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga följande dokument:
1. Gymnasiebetyg eller motsvarande.
2. CV, inklusive intyg som styrker yrkeserfarenhet/eftergymnasiala studier, kompletterat med ett personligt brev (max en A4) där du beskriver dig själv och varför du söker utbildningen.
3. Fullständiga arbetsprover

Ansökan skickar du in via www.berghs.se och du namnger dina filer med förnamn, efternamn samt typ av dokument: förnamn_efternamn_cv (alt. _betyg, _intyg etc.). Det går även bra att länka dina ansökningshandlingar från t.ex Dropbox eller Google Drive.
Godkända filformat för ansökningshandlingarna:
pdf, doc, zip, ppt eller key
Max 200Mb.

När din ansökan är komplett går den vidare för bedömning enligt följande 2 faser:

Fas 1.
Arbetsproverna bedöms utifrån:
Idéhöjd (kreativitet)
Utförande (genomförande)
Relevans

Om dina arbetsprover bedöms som godkända går du vidare till fas 2 (intervju).

Fas 2.
Intervju:
Vid en intervju kommer ni bl.a prata om dina arbetsprover och om den/de yrkesroller som utbildningen leder till (i första hand för att säkerställa att du valt den utbildning som möter upp din önskan om framtida yrkesroll).
Utöver detta har du även möjlighet att vid intervjun komplettera med ev. övriga erfarenheter/kompetenser som du tror kan väga in dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsbesked:
När samtliga intervjuer är genomförda sätts klassen samman och godkänns av utbildningens ledningsgrupp.
Besked om antagning/reserv/ej antagen skickas ut via mail senast den 18 juni 2015.

Vill du veta mer om Berghs diplomutbildningar? Här ser du svaren på våra vanligaste frågor.

Lycka till med din ansökan!
 
 
1285
 

Arbetsprov 2015

På Berghs älskar vi att arbeta med varumärken och hur de ska kommunicera. Vissa hävdar att ett varumärke är en gemensam idé hos en grupp människor, att själva varumärket existerar som en relation mellan människor och företag. Ibland upphör en sådan relation och allt som finns kvar är våra minnen av varumärket, som en förlorad gammal vän. En del av dem glömmer vi aldrig.
 
Nu vill vi att du blåser liv i ett gammalt bortglömt varumärke och ger det en andra chans. En favorit i repris!
 
Berghs arbetsprover 2015 består av ett fiktivt uppdrag som innebär att du ska relansera ett varumärke som inte längre finns på marknaden. Hur kan det återinföras idag? Visa oss hur varumärket kan bli viktigt och relevant igen samtidigt som det behåller sin karaktär och själ. Välj ut ett av varumärke som fallit i glömska och läs sedan mer om hur du ska utforma ditt arbetsprov. Ansökningstiden öppnar den 13 februari och avslutas den 28 april. 
 
Läs mer om arbetsprov 2015 här.
 

KOMM och Berghs Framtidsstipendium

Du som söker till någon av våra heltidsprogram Art director/ Copywriter, Digital kreatör/ Digital strateg, Public Relations, Strategisk kommunikation, Communication Design, Produktionsledning eller Berghs Bachelor kan söka KOMM och Berghs Framtidsstipendium. 

Framtidsstipendiet syftar till attrahera en bredare grupp sökanden och motivera fler människor att vilja jobba i kommunikationsbranschen. Vi tror att en mix av erfarenheter och ett större olikatänkande berikar den kreativa processen. Stipendiet finansieras genom Berghs, Komm och dess medlemmar (byråer). Beroende på summan som samlas in kan vi ge ut fler stipendier. Med stipendiet hoppas vi få personer att utbilda sig inom kommunikation som annars inte hade sökt sig hit eller haft de ekonomiska förutsättningarna att göra det. 

Här kan du läsa mer om Framtidsstipendiet och ansökningskriterierna, och här träffar du Fanna och Alfhild som fick Framtidsstioendiet 2014.