Om utbildningen

Reklam är en tvåårig utbildning för dig som vill bli copywriter eller art director. Du väljer inriktning när du söker.

Målet med utbildningen är att utveckla din kreativitet, både i själva hantverket och i din analytiska och strategiska förmåga. Sammantaget får du de verktyg som behövs för att åstadkomma stark integrerad kommunikation.

Studierna omfattar både visuell och skriftlig kommunikation. Praktikfall och praktiska uppgifter varvas med teoretiska och strategiska ämnen. Genom denna mix får du den nödvändiga förmågan inom och förståelsen för de olika discipliner som dagens kommunikation använder sig av.

För mer information kontakta Linda Jefferson, 08-587 550 34, linda.jefferson@berghs.se

Kursansvarig

2013/2015
Christopher Waldekrantz och Tobias Lundqvist
Ylva Björnström
Patrik Hambraeus
Joe Coppard
Anna Laurin

2014/2016
Christopher Waldekrantz och Tobias Lundqvist
Mats Nyberg
Magnus Engström
Lisa Nilsson Sandgren
Hedvig Hagvall Brückner
Katarina Graffman
Sara Kristoffersson

Christopher Waldekrantz och Tobias Lundqvist, kursansvariga DEV. Kursen samläses av alla studenter på Berghs heltidsutbildningar. 

Innehåll

Utbildningen består av ett antal delkurser. I dessa får du grundläggande kunskaper inom copywriting och art direction, idé och konceptutveckling, kommunikationsteori, marknadskommunikation, typografi, interaktivitet, positionering, dramaturgi, presentationsteknik, retorik, design- och reklamhistoria, kulturhistoria och integrerad kommunikation. Du tar dessutom en ARU (ansvarig reklamutgivare) och genomför ett examensprojekt i slutet av andra året i samarbete med övriga studenter på Berghs.

Du tränar dina färdigheter inom olika medier som print, film, digital media, tv, event, pr och radio, oftast genom grupparbete. Majoriteten av kurserna läser du tillsammans med hela klassen, men beroende på din inriktning fördjupar du dig inom copywriting eller art direction. Till detta kommer yrkespraktik och en rad fristående projekt med anknytning till kurserna. Under utbildningstiden sker även flera integrerade samarbetsprojekt med övriga kommunikationsutbildningar.

Delkursen DEV. är en samläst kurs och ingår i samtliga utbildningar. Där ges en helhetssyn över personligt ledarskap, gruppdynamik, processhantering och framtida kärriärsval.

Studieform
Studierna bedrivs på heltid under två år. Lektioner förläggs företrädesvis måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00, men även på kvällar och helger.

Diplom
Efter genomförd utbildning utfärdas diplom, examensbevis med delbetyg samt ett diploma supplement med 120 ECTS-poäng.

Advisory Board

Uppgiften för Berghs Advisory Board är att bidra till att Berghs utbildningar och kurser stödjer rätt kompetens för framtiden. Med lika blandad som relevant kompetens och erfarenhet för Berghs Advisory Board med jämna tidsintervaller kreativa diskussioner kring kommunikation.

Här är Berghs Advisory Board 2014/2015. 

Antagningskrav och ansökan


Du ska ha gymnasiekompetens, vana vid Mac eller PC och grundläggande kunskaper i Word, InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat eller motsvarande programvaror. Du bör också ha minst ett års arbetslivserfarenhet.
Din ansökan sker digitalt och ska innehålla:

1. Arbetsprov

2. Personligt brev, max en A4, där du beskriver dig själv och varför du söker utbildningen.

3. Gymnasiebetyg eller högskolebetyg  samt CV, en sammanställning av tidigare arbeten, utbildningar och kurser.

Godkända filformat för ansökningshandlingarna:
pdf, doc, zip, ppt eller key
. Max 200Mb.
Namnge dina filer med förnamn och efternamn samt utbildningen du söker.


Berghs antagningsprocess:

Vad händer när du skickat in din ansökan?

Berghs antagningsprocess:

Vad händer när du skickat in din ansökan?

När din ansökan är komplett läser Berghs programansvariga lärare igenom den. Din ansökan är komplett när den innehåller godkända gymnasiebetyg alt högskolestudier, fullständigt arbetsprov och personligt brev.

Därefter kallas ett antal sökande till ett möte med den programansvarige läraren för utbildningen. Under mötet samtalar ni om dina kvalifikationer, dina arbetsprover, dina förväntningar på utbildningen med mera. 

Efter genomförda intervjuer sätts klasserna samman. Därefter kan du som sökande förvänta dig ett av följande alternativ som fortsättning:

1.     Ett telefonsamtal med besked om att du kommer in
2.     Ett mail om att du står som reserv
3.     Ett mail med besked om att du tyvärr inte kommit in den här gången.

Utbildningen har två sista ansökningsdatum: 2 april och 29 april. Om du lämnar in din ansökan senast den 2 april, har du möjlighet att få Berghs stipendium. Antagnings- och stipendiebesked skickas då ut i vecka 18. Om du lämnar din ansökan senast den 29/4 får du ditt antagningsbesked under vecka 25. Om vi tycker att din ansökan lämpar sig bättre för en annan utbildning än den du sökt, kan vi komma att föreslå att ansökan lämnas vidare till den utbildningen.

Vill du veta mer om Berghs diplomutbildningar? Här ser du svaren på våra vanligaste frågor.
 

Arbetsprov 2014

 
Öka valdeltagandet!  

Temat för 2014 års arbetsprover är ett fiktivt uppdrag att skapa politiskt obunden kommunikation som bidrar till att öka valdeltagandet i valet den 14 september 2014. 

Målet sammanfattas med att genom kommunikationsinsatser öka engagemanget kring valet 2014 så att röstdeltagandet bland Sveriges röstberättigade höjs från nuvarande 86%. Här hittar du årets alla arbetsprover för Berghs samtliga heltidsutbildningar. 

Här hittar du allt du behöver veta om Arbetsprover 2014!

Ansökningstiden öppnar den 10 februari 2014 och avslutas den 29 april. Söker du före den 2 april är du med i urvalet till Berghs stipendium.