Vad är Communication Design? 

Benämningen “communication design” är, till skillnad från grafisk design, ett vidare samlingsbegrepp för visuell kommunikation som kommunicerar innehåll med exempelvis grafisk design, motion design, UX-design, redaktionell design, förpackningsdesign och typografi. Communication design understryker bredden av kunskaper som ges på utbildningen för att förbereda dig inför ett flertal kreativa yrkesroller.
 

Om utbildningen

Communication Design är ett tvåårigt heltidsprogram för dig som vill arbeta med visuell kommunikation. Utbildningen innefattar yrkesrelevant, praktiskt orienterad undervisning som förbereder dig för ett brett spektrum av yrkesroller så som grafisk designer, art director, motion designer och digital designer.

Som en del av skolans pedagogik arbetar studenterna återkommande i verklighetsbaserade projekt med riktiga uppdragsgivare från såväl kommersiella som ideella aktörer. Under utbildningen utvecklar du din kreativa förmåga och din hantverksskicklighet och förbereder dig för att arbeta på t.ex design-, reklam- eller digitala kommunikationsbyråer, redaktionella miljöer eller på företag och organisationer som kommunicerar innehåll genom visuellt orienterad kommunikation.

Under utbildningen får du också unika möjligheter att samarbeta med studenter inom Berghs övriga kommunikationsutbildningar. Det ger dig erfarenhet av samverkan och gränsöverskridande idéarbete, något som är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden både i Sverige och internationellt. På det sättet möter du kraven på framtidens visuella kreatör som en komplett kommunikatör med förmåga till strategiskt, kritiskt och kreativt tänkande.

 

 

Vem borde söka? 

Du som brinner för kommunikation och ser kraften i hur man genom kommunikation kan skapa förändring får inte missa att söka till det här programmet. Du gillar att komma på idéer och är minst lika intresserad av att visualisera dessa. Du har ett öga för detaljer och gillar redan idag att framställa illustrationer, filmer, bilder, grafisk design, logotyper. Du går igång på snygga magasin, coola butikskoncept, innovativa appar och hemsidor. Du analyserar med intresse grymma filmförtexter till tv-serier och filmer, visuellt expressiva musikvideos, smarta och snygga förpackningar. Du är nyfiken på hur ny teknik och nya plattformar är en del av kommunikationslandskapet och självklart är design och kommunikation ett område du vill jobba med i framtiden.

 

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd av delkurser som ger relevanta kunskaper för dig som vill arbeta idé- och hantverksmässigt med visuell kommunikation och förbereder dig inför ett flertal yrkesroller inom den kreativa industrin. I flertalet kurser arbetar du med verklighetsbaserade projekt med riktiga uppdragsgivare från såväl kommersiella som ideella aktörer. Exempel på delkurser är Communication Design, Typografi, Motion Design, UX & Sevice design, Redaktionell design, Förpackningsdesign, Idé & konceptutveckling och Strategisk design. Några av de teoretiskt renodlade kurserna är t.ex Designhistoria och Visuell kultur/Bildteori. I utbildningen ingår 7 veckors praktik. Utöver schemalagd undervisning ges möjlighet att delta i ett stort antal, både svenska och internationella, design-, reklam- och kommunikationstävlingar. Under utbildningstiden sker även flera samarbetsprojekt med de övriga heltidsprogrammen, däribland ett större integrerat examensprojekt under vårterminen.
Delkursen DEV. är en samläst kurs och ingår i samtliga utbildningar. Där ges en helhetssyn över personligt ledarskap, gruppdynamik, processhantering och framtida karriärsval.

Studieform

Studierna bedrivs på heltid under två år, totalt 80 veckor. Lektioner förläggs företrädesvis måndag – fredag kl. 09.00 – 16.00, men även på kvällar och helger.

Utbildningsbevis och diplom

Efter genomförd utbildning utfärdas diplom samt utbildningsbevis med delbetyg.

Kursansvariga 

Sophia Wood. Jenny Theolin, Clara Terne, Joel Dittrich, Marcus Gärde, Anders Örtegren, Erik Leonsson Sara Teleman, Jacob Kimwall, Lasse Ermalm, Anna Lundqvist, Patrik Hambraeus, Thea Tyvi, Pålle Pettersson, Pompe Hedengren, Fredrik Heghammar

Exempel på vad tidigare studenter har gjort
 

Sophie designar universum i choklad
Spotify utmanar kreatörer i förpackningsdesign

Pop-up living

Studenter gör filmer för Swedish Fashion Talents 

Kolla in studenterna på Instagram här och här


 

Arbetsprover 2016

Temat för Berghs arbetsprover 2016 är förändring. Din uppgift är att välja ett varumärke där du bedömer att förväntningarna inte överensstämmer med kommunikationen och sedan skapa en kommunikationsinsats för att förändra varumärket på ett relevant sätt. Det kan vara ett företag eller en organisation som behöver antingen justera omvärldens förväntningar, eller hitta ett sätt att genom kommunikation leva upp till befintliga förväntningar. Kanske är varumärket inte längre relevant och behöver förnya sig. Kanske behövs en varumärkesförflyttning för att attrahera nya målgrupper.

Här hittar du arbetsproverna 2016 för det här programmet. 
 

Antagningskrav och ansökan

Den 30 januari 2016 släpper vi nästa omgång med arbetsprover, och öppnar för nya ansökningar.

Grundläggande behörighet:
För att vara behörig till utbildningen måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

Krav på särskilda förkunskaper:
Du ska ha minst 1 års yrkeserfarenhet inom valfritt område.
Yrkeserfarenheten kan även motsvaras av 1 års eftergymnasiala studier.

Du ska också ha gjort samtliga arbetsprover enligt de angivna instruktionerna som du hittar på www.berghs.se

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga följande dokument:
1. Gymnasiebetyg eller motsvarande.
2. CV, inklusive intyg som styrker yrkeserfarenhet/eftergymnasiala studier, kompletterat med ett personligt brev (max en A4) där du beskriver dig själv och varför du söker utbildningen.
3. Fullständiga arbetsprover (Läs mer här)

Ansökan skickar du in via www.berghs.se och du namnger dina filer med förnamn, efternamn samt typ av dokument: förnamn_efternamn_cv (alt. _betyg, _intyg etc.). Det går även bra att länka dina ansökningshandlingar från t.ex Dropbox eller Google Drive.
Godkända filformat för ansökningshandlingarna:
pdf, doc, zip, ppt eller key
Max 200Mb.

När din ansökan är komplett går den vidare för bedömning enligt följande 2 faser:

Fas 1.
Arbetsproverna bedöms utifrån:
Idéhöjd (kreativitet)
Utförande (genomförande)
Relevans

Om dina arbetsprover bedöms som godkända går du vidare till fas 2 (intervju).

Fas 2.
Intervju:
Vid en intervju kommer ni bl.a prata om dina arbetsprover och om den/de yrkesroller som utbildningen leder till (i första hand för att säkerställa att du valt den utbildning som möter upp din önskan om framtida yrkesroll).
Utöver detta har du även möjlighet att vid intervjun komplettera med ev. övriga erfarenheter/kompetenser som du tror kan väga in dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsbesked:
När samtliga intervjuer är genomförda sätts klassen samman och godkänns av utbildningens ledningsgrupp.

Besked om antagning/reserv/ej antagen skickas ut via mail senast den 23 juni 2016. 

1285

Vill du veta mer om Berghs heltidsutbildningar? Här ser du svaren på våra vanligaste frågor. 
Eller kontakta utbildningskoordinator Anki Andersson, 08-587 550 51, anki.andersson@berghs.se.
 
Lycka till med din ansökan!