Detailed Program: Aula

The speed of technological improvement and innovation is increasing exponentially. This is something that many of us has noticed since chatGPT came out. But what lies ahead of us? Where will this eventually lead? ”Human level intelligence” in AI is only an important milestones for humans, from the AIs perspective it is not. In this talk I will explore the road to Artificial Super Intelligence and beyond.

You probably do this too, you have a meeting, an idea or a quote, you write it down in your notebook or laptop. Over time, you get notes that you forget or archive. But what you aren’t aware you are actually building a second brain. Since I was 10 I’ve always had a notebook with me. For journaling, note taking, drawing. I have over 25 years of notes, ideas that I’ve digitalised. However, it’s still a pain to find my notes for the right occasion. But what if we got help from an A.I companion? Imagine an personalised A.I that knows you and how you think that has a historic library of all your ideas? This is what I’m currently experimenting with!

Looking to improve your prompt crafting? In order to get what you need, you need to know what you want, and how to ask for it. The language I learned working 10 years with developers at tech startups—and how to use it when talking to AI.

Text till bild-verktyg som Midjourney och Stable Diffusion har på kort tid skapat nya förutsättningar för visuella kreatörer. Svenska Tecknare, en facklig föreningen för grafiska formgivare, illustratörer, animatörer och serietecknare, presenterar en undersökning av hur yrkesverksamma visuella kreatörer uppfattar hot och möjligheter med den nya AI-tekniken.

Tomas Seo, framtidsstrateg, kommer gå igenom de olika stegen i hur du kan anpassa dig till ett liv där AI är en del av vår infrastruktur.

AI-modeller som ChatGPT är på väg att revolutionera arbetslivet, inte minst för oss som jobbar med kommunikation. ChatGPT är som en ny superkollega som skriver kommunikationsplaner och pressmeddelanden, svarar på frågor, sammanfattar långa rapporter – möjligheterna är oändliga. Men som alltid: Som du frågar, får du svar. Hur gör du för att skriva avancerade prompts – frågor till ChatGPT – så att du får de svar du behöver? Olivia Laidwa Collin på PR- och kommunikationsbyrån Cloudberry gör en kort dragning i grunderna i att skriva bra promps. Olivia är digital kommunikatör och driver bland annat Projekt Slussens Instagramkonto, för vilket hon nominerades till Årets Offentliga Kommunikatör 2022.

AI som ett verktyg för att skapa content och hur detta kommer påverka arbetet för digitala kommunikatörer och contentbranschen i ett större perspektiv. Jag tänker att vi kan hålla en föreläsning eller workshop, lite beroende på övrigt program och var ni tror att detta kan passa in.

Framväxten av sofistikerad generativ AI (exempelvis verktyg som Midjourney och Dalle 2) väcker frågor om upphovsrätt. I den här föreläsningen går Svenska Tecknares jurist Amanda Ghanbari Lundberg igenom de generella upphovsrättsliga skyddsförutsättningarna och berör frågor som: Har det som skapas med AI upphovsrätt? Kan användningen av ett i hög grad adaptivt och autonomt AI-system jämställas med användningen av slumpen i det konstnärliga skapandet?

Nästa våg av digitalisering har en superkraft – AI Till skillnad från alla digitala arbetsverktyg vi använt oss av hittills så kommer vi att uppleva att vi samarbetar med AI. Vi kan ställa frågor, utveckla texter, bilder och resonemang tillsammans Den stora skillnaden med de AI-tjänster som kommer ut nu (t ex Chat-GPT) är att de har ett minne som de kan bygga vidare på Det gör att vi upplever att AI-tjänster lär sig och utvecklas tillsammans med oss Vi kommer också att se en explosion av ny teknik som läser av vår kropp på helt nya sätt, t ex intentioner och tankar. Istället för att använda en skärm kommer vi att kunna tänka att vi vill scrolla eller trycka på en knapp på en skärm – och det kommer att ske Företag kommer också att börja använda AI allt mer för att fördela, koordinera och följa upp arbete – ett arbete som många chefer gör idag I stället för att en organisation med roller ska leverera på en strategi, så kommer vi att se att man bryter upp strategin i arbetsuppgifter som prioriteras och matchas direkt mot olika medarbetares kompetens Strategin blir en ”dashboard” där vi direkt ser hur vi i nuläget exekverar på vår strategi Detta förändrar i grunden hur vi driver företag och kan leda till att vi t ex värdesätter arbetsuppgifter snarare än roller Företag blir mer demokratiska

ChatGPT har tagit världen med storm med en hastighet som vi aldrig tidigare sett. Miljoner människor har redan förändrat sitt arbetssätt för kreativ produktion. Och Chatty är bara början. Den riktiga magin är det öppna APIet som openai publicerat, det låter vem som helst skapa en AI-driven applikation med fem rader kod. Jag går igenom hur vem som helst med en internetuppkoppling kan skapa fantastiska applikationer

Workshop 1 – Klassrum 10

Nya digitala lösningar kan öka inkludering men även skapa nya former av exkludering. Människorättsjuristen, folkbildaren och författaren Hanna Gerdes ger några konkreta exempel från vardagen på när digitalisering lett till diskriminering. Hur säkerställer vi att vi inte exkluderar genom att ställa rätt frågor från början? Kan AI vara en del av lösningen?

Now more than ever every single student, entrepreneur & employee needs to up their personal branding game. Entering the room: your next true love: AI. This is a talk about how you can leverage AI to build an epic personal brand – that is less snooze fest and more brag-worthy.

Join us as we explore how AI and digital data can transform the school library. In this workshop, we’ll discuss the concept of ”Space 3.0” and ways to promote social and intellectual growth, foster new interpretations of information, and facilitate deep learning and unbiased problem-solving through the help of co-creation and the new tools of the AI era.

Visionen är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet. Inom offentlig sektor finns ett intresse att utveckla digitala övningsverktyg för beslutsträning där deltagarna kan delta från sin arbetsplats eller sitt hemmakontor. Tanken är att kunna öva oftare, enklare och mer flexibelt, oberoende av tid och plats. Kan lösningar med språkbaserad AI vara lösningen?

Workshop 2 – Upper Space

From job loss to boss! Losing my job was tough, but thanks to AI, I launched my own biz! I found gaps in the market, created a solid plan, and streamlined operations. AI empowered me to make data-driven decisions, design my brand identity, automate tasks, and build my online presence. Now, my aim is to show you how it can help those who may be deciding to go the freelance route.

Vi kommer använda ”Double Diamond” modellen och plattformen Howspace för att definiera problemen vi behöver lösa och utforska potentiella lösningar. Som deltagare kommer du delta i en fiktiv brainstormingsprocess där vi tänker att vi alla är representanter för FN. Tillsammans kommer vi att arbeta för att hitta lösningar på vår tids mest brännande frågor. AI-tjänsten i Howspace kommer hjälpa oss att analysera, sammanfatta och tolka diskussionerna från deltagarna i realtid. Så packa med dig dina idéer och energi, och välkomna till en workshop fylld med samarbete, lärande och möjligheter!

Tillsammans identifierar och utforskar vi möjligheterna med AI i olika typer av jobb, så som utbildare, kommunikatör, hälso- och sjukvårdspersonal och stadsplanerare.

How might we combine our experience and knowledge about learning and our learners together with AI to create better learning solutions? We will share what we’re prototyping and together explore opportunities for AI to help us as learning designers create learning experiences based on science and learner needs.

Vi kommer att gå igenom: Utvecklingen till var sök är idag, hur sökannonsering med AI fungerar och framtidsspaningar: Det ökande användandet av NLP, Personliga sökresultat med hjälp av maskininlärningsalgoritmer och visuella sökningar