Berghs intensivkurser – sommaren 2018

Den 27 juni sätter vi igång. Berghs intensivkurser sträcker sig över 1-3 heldagar och fyller dig med kunskap, insikter och verktyg inom områden som sociala medier, att skriva, produktionsledning, marknadskommunikation och social video. Genom våra fördelaktiga hotellerbjudanden passar kurserna också dig som inte bor i Stockholm!

Berghs intensivkurser är ett gäng av våra allra mest populära kurser som pågår under 1, 2 eller 3 heldagar den 27 till 29 juni. Här lär du dig att skriva för att övertyga, bli bättre på marknadskommunikation, vässa dina skills inom produktionsledning, får kommunikationschefens viktigaste verktyg och mycket mer. Sommarens intensivkurser passar perfekt för dig som har svårt att komma loss för att läsa en längre kurs på Berghs men ändå vill ta ett kliv framåt. Eftersom vi har fina samarbeten med rabatterade priser till kursdeltagare på närliggande hotell passar de även dig som inte bor i Stockholm.

Kanske passar det helt enkelt bättre att förlägga några dagar i rad på Berghs, där du under intensiva timmar och fullt fokuserat, tillsammans med en grupp av likasinnade, tillgodogör dig nya insikter, kunskaper och vidgar ditt nätverk.

Intensivkurser på Berghs sommaren 2018

Leda kreativa möten (27-28 juni 2018)

Den här kursen vänder sig till dig som håller och leder möten och workshops i ditt dagliga arbete, internt eller med kund, t.ex. projektledare, produktionsledare, kreatörer samt andra ledare inom kommunikation. Kursen ger dig kunskap om hur du leder möten och workshops där deltagarnas kompetens tas tillvara på bästa möjliga sätt. Här får du med kreativa övningar och metoder lära dig att leda möten som både är meningsfulla och effektiva. Du får pröva flera övningar och verktyg som skapar en bra process i den lilla och stora gruppen.

Sista ansökningsdag: 25 maj

Produktionsledning (27-29 juni 2018)

Dina huvuduppgifter som produktionsledare är att resursplanera och samordna, vare sig det gäller annons-, webb- eller filmprojekt, evenemang, informationskampanjer eller annan regelbunden medieproduktion. Därför måste du ha intresse och känsla för ordning och struktur. Den här kursen ger dig de konkreta verktyg du behöver för att kunna verka som produktionsledare på reklam- eller inhousebyrå.

Sista ansökningsdag: 25 maj

Marknadsföring på Facebook & Instagram (27 juni 2018)

Denna endagskurs fokuserar på de möjligheter och funktioner för marknadsföring som Facebook och Instagram erbjuder. Båda är plattformar i konstant förändring och med stark tillväxt i Sverige. Med ett användande på 70% av den svenska internetpopulationen är Facebook idag ett räckviddsmedium som enbart genom trafik via mobilen kan konkurrera inte bara med våra största kvällstidningar och dagstidningar, utan även med de största TV-programmen. Och det varje dag. Instagram med 3,4 miljoner svenska användare är nu också mer än någonsin en viktig kanal för många företag och varumärken. Facebook och Instagram erbjuder idag fler möjligheter än någonsin för marknadsförare, oavsett storlek på företag eller bransch. Under dagen kommer vi att gå igenom allt från hur man som varumärke förtjänar sin plats i flödet till hur man sätter upp en kampanj i Ads manager.

Sista ansökningsdag: 25 maj

Strategisk hållbarhetskommunikation (27-29 juni 2018)

Den här kursen utgår från tre olika delar inom strategisk hållbarhetskommunikation. Till att börja med utvecklingen i omvärlden som driver den ökade vikten av hållbarhet och effekterna detta har på ert varumärke. Därefter människans sätt att förhålla sig till hållbarhet samt de attityder och beteenden som ni måste förändra. Den tredje och största delen handlar om hur du bygger varumärke och kommunicerar med hållbarhet som redskap. Hur du engagerar människor och inte minst får dem att förstå vad ni gör samt varför ni är så bra på det.

Sista ansökningsdag: 25 maj

Kommunikationschefens viktigaste verktyg (27-29 juni 2018)

Den här kursen ger en grundläggande förmåga att arbeta med strategier, verktyg och en handlingsplan för att dra största möjliga nytta av din potential på ett jobb med kommunikationsansvar. Kursen tar upp den förändrade kommunikationschefsrollen, utvecklar din kommunikativa förmåga och hjälper dig hantera gränssnittet mot HR och Marknad. Den ger dig också en modell för intressentanalys, framgångsnycklar för att få med dig människor i förändringsprocesser samt en möjlighet att jobba fram en kommunikationsstrategi för det nya kommunikationslandskapet.

Sista ansökningsdag: 25 maj

Att skriva för att övertyga (27-29 juni 2018)

Det här är kursen för dig som vill träna upp din förmåga att skriva på ett intressant och övertygande sätt. Under kursen lär du dig budskapsval, argumentation och målgruppsanpassning. Vidare dispositionsmodeller, stilistik, läsbarhet och vanliga fel. Du kommer få veta hur skrivprocessen fungerar och hur du skriver effektivt. Och även hur du hanterar invändningar och ändringar från dina beställare och uppdragsgivare. Under kursen får du flera praktiska skrivuppgifter; både metodövningar och verkliga fall. Du kommer också att få möjlighet att förbättra ditt eget företags informationsmaterial.

Sista ansökningsdag: 25 maj

Social video (27-29 juni 2018)

I den här kursen ger vi dig idéer och verktyg för att på bästa sätt komma igång med att producera rörligt content för din kund eller arbetsgivare, på egen webbplats eller i annat syfte. Kursen varvar teori med praktiska övningar där du får lära dig mer om dramaturgi och storytelling för sociala medier samt i samarbete med andra kursdeltagare träna på att producera video. Du får testa olika tekniker för att förbättra bild- och ljudkvalitén på dina produktioner samt lära dig mer om hur du via klippning skapar ett proffsigt slutresultat. På kursen berör vi även strategier för att nå ut med din film på sociala medier, för att nå din målgrupp, samt hur du kan optimerar din film för att sökmotorerna skall hitta den. På kursen är allt från Smartphones till mer avancerade kameror välkomna.

Sista ansökningsdag: 25 maj 

Bygga varumärke i sociala medier (27-29 juni 2018)

Ett varumärke i sociala medier har nya utmaningar och måste förtjäna sina vänner, advokater och nya följare. Det är en sak att använda sociala medier – en annan att göra det effektivt. Det är en utmaning som många företag står inför som redan har dem i sin kommunikationsstrategi: att gå från att använda det som ett komplement till att utnyttja dess fulla potential som varumärkesbyggare. Kursen  tar sin utgångspunkt i precis detta. Fokus är på varumärket och effektiv varumärkeskommunikation i sociala medier. Vi gör bland annat djupdykningar i varumärket och målgruppen i en digital verklighet, kanalernas strategiska möjligheter, hur content fungerar i sociala medier och hur du praktiskt kan implementera dem i företagets kommunikationsstrategi.

Sista ansökningsdag: 25 maj 

Effektiv marknadskommunikation (27-29 juni 2018)

Den här kursen ger en gedigen genomgång av marknadskommunikation där vi tittar extra på tre centrala områden: Content marketing, förändringskommunikation och integration av digitala och sociala medier. Efter kursen får du med dig en struktur för att i praktiken kunna arbeta effektivt och integrerat i sin kommunikation. Kursen syftar till att ge dig teori, metoder och praktiska verktyg för att du ska få en stabil grund och även börja ta nästa steg i din kommunikationsroll. Ett steg som även ger ett mervärde till hela organisationen med verksamhetsnyttan som ledstjärna.

Sista ansökningsdag: 25 maj

Motion Graphics (27-29 juni 2018)

Den här kursen ger dig kunskap i att planera och utföra en motion graphics-produktion från idé och storyboard till färdig produkt oavsett dina förkunskaper. Perfekt för dig som idag jobbar med att ta fram design och innehåll för digitala kanaler och vill bredda dina kunskaper till att kunna innefatta rörlig grafik. Vi går igenom produktionsmetoderna för att skapa animation oavsett om slutresultatet är en post på Instagram, animerad gif, tv-vinjett, infografikfilm på Facebook eller en engagerande film till Kickstarter.

Sista ansökningsdag: 25 maj

Berghs redaktion

Den här artikeln är producerad av Berghs redaktion. Berghs redaktion består av medarbetare på Berghs kommunikationsavdelning, Berghs Communications, samt gästskribenter, lärare och studenter. This content is produced by Berghs.