“I min nya roll har jag haft en otrolig nytta av allt jag lärt mig från Berghs”

Izabelle Ellison är en av dem som testat på ett branschbyte. Nu är hon Marknads- och kommunikationsansvarig på ett IT-konsultbolag. Att läsa Marknadskommunikation på Berghs var det första steget i den karriärväxling hon strävat efter.

Hej Izabelle! Vem är du och vad jobbar du med?

Jag heter Izabelle Ellison och arbetar sedan januari 2019 som Marknads- och kommunikationsansvarig på IT-konsultbolaget DJV Consulting AB. Jag har de senaste åren arbetat med revision och finansiell rådgivning.

Jag är i grunden civilekonom och har läst en salig blandning mellan finans, redovisning och marknadsföring på Umeå Universitet och Hogeschool-universiteit i Bryssel. Under 2018 läste jag Marknadskommunikation på Berghs.

Vad var det som fick dig att söka till just denna kurs?

Effektiv kommunikation och budskapets magi har länge fascinerat mig. Min nyfikenhet att få arbeta kreativt i en marknadsroll fick mig att testa på Berghs. Eftersom jag älskar att skapa engagemang genom strategiska insatser kändes marknads­kommunikation som det givna valet för mig. Att läsa på Berghs visade sig vara det första steget i den karriärväxling jag strävat efter.

Vad har du fått med dig från kursen?

I min nya roll har jag haft en otrolig nytta av allt jag lärt mig från Berghs. Min första uppgift i min roll som Marknads- och kommunikationsansvarig bestod i att ta fram en marknadsplan och i detta arbete har det känts otroligt tryggt att kunna blicka tillbaka på modeller och teorier som jag lärt mig på Berghs. Jag har även kunnat bolla frågor och idéer med min lärare och övrigt kontaktnät på Berghs vilket varit ovärderligt.

Hur var lärarna?

Alla lärare som jag fått träffa har varit toppen! Eftersom vi haft lärare som kommit från olika roller och branscher i näringslivet har det varit väldigt lärorikt att få deras olika perspektiv och lyssna till deras erfarenheter. Det har varit värdefullt att kunna ställa karriärsrelaterade frågor och jag upplever att jag i lärarna från Berghs även funnit ett slags mentorskap.

Var det något av lektionstillfällena som kändes extra givande och isåfall varför?

Jag glömmer aldrig vår lektion om påverkanslära som kom och vände upp och ner på hela min verktygslåda och alla de fundamentala grunder och teorier vi då fått lära oss. Det var väldigt inspirerande och påminde mig om hur viktigt det är att kritiskt tillämpa och anpassa sin kunskap utifrån aktuell situation.

Vad inspirerar dig?

Jag inspireras av människor som tar sig tid att lyssna och stanna upp, som har ett intresse av att dela med sig av sina kunskaper och som vågar tro på andras förmågor. En källa till inspiration är även varumärken som lyckas förmedla och bygga det där som får det att spritta till när det når oss.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

Absolut! Mina förväntningar på kursen var att få med mig kunskap och insikter kring hur man bygger starka varumärken, hur man lyckas skapa en effektiv marknadsföring och hur man får folk att lyssna på det man vill säga. En viktig del för mig var att få lära av personer från näringslivet och få med mig redskap som jag kunde omsätta i praktiken från dag ett – vilket verkligen varit fallet för mig.

Vill du läsa fler intervjuer med tidigare kursdeltagare?
Då är Berghs artikelserie Efter kursen något för dig.