Att sprida digitalt innehåll

Det digitala landskapet öppnar upp för helt nya arbetssätt inom kommunikation. För framgångsrik spridning bör du känna till hur sociala medier både påverkar och samverkar i de olika digitala kanalerna och plattformarna för önskad effekt. Men, även vara medveten om hur långsiktig strategisk produktion och spridning av målgruppsanpassat innehåll, kan stärka kommunikationen.

Under heldagen får du insikt i syften, format, plattformar och vilka verktyg som finns för att mäta och optimera resultat av digitalt innehåll. Allt för att lyckas nå ut genom bruset med relevant och engagerande innehåll för att nå önskad affärsnytta. Genomgång samt definition av olika typer innehåll kopplat till målgrupper och beteende för att förbättrad effekt.

Vem är utbildningsdagen för?

För dig som jobbar med eller är ansvarig för kommunikation, PR eller marknadsföring där spridning på digitala medier blir ett allt större inslag, inom näringsliv, företag eller offentlig sektor.

Utbildningsansvarig: Amalia Thoors

Antal lektionstimmar: 1 heldag, totalt 6 utbildningstimmar

Datum: 14 maj

Plats: Grand North, Östersund

Sista ansökningsdag: 4 maj

Pris: 3 900:- exklusive moms

Anmälan: cecilia.sjodin@berghs.se