Effektiv varumärkeskommunikation i sociala kanaler

Oavsett om dina kunder är konsumenter eller företag så erbjuder sociala medier nästintill oändliga möjligheter att nå rätt målgrupp, beröra och engagera. Under kursen får du handfasta verktyg att utveckla strategier för val av olika sociala kanaler och innehåll, men även metoder för att nå ut till rätt målgrupp. Du lär dig planera kommunikation utifrån organisationens eller företagets förutsättningar, med relevanta rutiner och den viktiga uppföljningen.

Genom sociala medier kan vi kommunicera och interagera med avlägsna släktingar, kollegor och vänner från förr, men även med företag och organisationer som berör oss på olika vis.

Att kommunicera med potentiella och befintliga kunder i sociala medier ställer krav på annan typ av kunskap för synlighet än i andra kanaler. I sociala medier måste du förstå logiken hos de enskilda kanalernas algoritmer och hur innehållet kan förtjäna engagemang för att nå ut till fler.

Kursen ger dig verktyg för att få insikter kring målgruppens behov för olika faser i kundresan och hur du kan attrahera och samtidigt bygga varumärke.

Kursens innehåll

 • Inblick i sociala mediebeteenden och trender internationellt
 • Utveckla mål och kanalstrategier för målgruppen
 • Förståelse för kundresan och målgruppens behov i olika faser
 • Ta fram innehållsstrategier för att nå engagemang och stärka varumärket
 • Analysera organisationens resurser och få förståelse om det räcker för att nå uppsatta mål
 • Utveckla en taktisk plan med tidsplanering och ansvarsfördelning
 • Rutiner för att producera innehåll, publicera och analysera
 • Skillnader och möjligheter med organisk räckvidd, annonsering och förtjänat engagemang
 • Community Management – förståelse för att bevaka och besvara effektivt
 • Att involvera PR-strategi i sociala medier
 • Praktiska tips på tredjepartsprogram för effektivare arbete

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kommunikation och vill utveckla strategier för att nå och engagera era målgrupper, stärka varumärket i sociala mediekanaler. Du bör ha förståelse för kommunikation och arbeta med sociala medier.

Kursansvarig:

Magnus Äng

Antal lektionstimmar: 2 heldagar, totalt 12 utbildningstimmar

Datum: 6 och 7 december kl. 09:00-16:00

Plats: Grand North, Östersund

Sista ansökningsdag: 26 november

Pris: 16 000:- exklusive moms

Anmälan: cecilia.sjodin@berghs.se