Stipendier

Som blivande eller nuvarande Berghsstudent finns stipendier att söka.

Stipendium från Reidar och Gunnar Holst Stiftelse

Reidar och Gunnar Holsts Stiftelse (eg. Reidar og Gunnar Holsts Legat), den störste ägaren av Anthon B Nilsen Utbildning, delar ut stipendier på summor upp till 25.000 NOK till studenter på skolor tillhörande Anthon B Nilsen Utbildning. Stipendierna delas ut primärt till studenter med behov av ekonomiskt stöd.

Sista ansökningsdag för stipendiet är 15 maj 2015. Du som söker till någon av Berghs heltidsutbildningar har möjlighet att söka detta stipendium. Stipendiet delas ut under september 2015 och februari 2016. 

Ansökningskriterier

  • Sökande måste vara heltidsstudent på någon av skolorna som tillhör Anthon B Nilsen (Berghs School of Communication, Bjørknes Privatskole, Bjørknes Høyskole, Helsehøyskolen, Otto Treider Private Gymnas, Treider Fagskoler, Westerdals School of Communication, Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS), Utdanningshuset, Bilder Nordic School of Photography, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH), NKI Nettstudier, NæringsAkademiet Bergen), School of Fashion Industry.
  • Sökande måste ha minst 80% närvaro.
  • Sökande ska ha följt studieplanen samt ha visat entusiasm och initiativ.
  • Sökande ska ha betalat terminsavgiften och/eller följa en godkänd avbetalningsplan.
  • Det kommer att läggas vikt vid att den sökande är en god förebild för sina medstudenter.

Stipendieansökan ska innehålla namn, adress och telefonnummer, namn på skolan där studierna bedrivs, studietid och en motivering till varför du söker. Du ska även bifoga en kopia på din slutskattsedel. Ansökan ska vara Anthon B Nilsen Utbildning tillhanda senast den 15 maj 2015.
Ladda ner ansökningsblanketten här.

Ansökan skickas till: stipend@abnu.no

Stipendium Berghs Bachelor

Berghs erbjuder ett stipendium per termin till en student som söker Berghs Bachelor. Stipendiet utgörs av 10 000 kr i form av reducerad terminsavgift, och delas ut på grundval av ansökan och den personliga intervjun. Samtliga ansökningar granskas av ansvarig för utbildningen. Nominerade ansökningar lämnas över till en stipendiekommité som beslutar vilken kandidat som får stipendiet.

Ansökningskriterier
Den sökande måste uppfylla ansökningskraven för utbildningen och kommer automatiskt med i urvalet om ansökan inkommit till Berghs senast den 10 mars 2015.
Den sökande som får stipendium, meddelas i samband med antagningen. Stipendiet delas ut på terminsbasis och kan inte flyttas fram.
I händelse av att en stipendiat beslutar sig för att inte anta sin plats vid skolan, delas stipendiet ut till en annan sökande.

Pirayaklubbens stipendium

Pirayaklubben (Sveriges enda nätverk för produktionsledare och operativa projektledare inom reklam och media) delar årligen ut ett stipendium, ”Årets nykomling”, till den student som enligt juryn bäst uppfyller kraven på en blivande produktionsledare. Förutom att utbildningen ska ha genomförts med väl godkända studieresultat, ska stipendiaten karaktäriseras som stresstålig, noggrann, effektiv och ekonomisk. Årets nykomling delas ut vid Berghs avslutning i juni. Stipendiaten får ett diplom och en summa pengar.

You Can Scholarship in Graphic Design – Supported by Canon

Canon Svenska AB delar ut ett årligt stipendium ”You Can Scholarship in Graphic Design – Supported by Canon” riktat mot studenter på Grafisk design på Berghs School of Communication.

Förutom att utbildningen ska ha genomförts med väl godkända studieresultat, är syftet med stipendiet att lyfta fram två framgångsrika studenter, en i vardera årskurs, som under sin studieperiod konsekvent visat på stor innovation i sin utveckling som visuell kommunikatör och grafisk formgivare. Studenten ska förstå vikten av ett integrererat arbetssätt samt visa prov på en stor känsla för hantverk och finnish. I sina arbeten är den kommersiella relevansen tydlig. Studentens arbeten ska beröra och inspirera betraktaren till personlig kreativitet och eftertanke. Stipendiet delas ut vid Berghs avslutning i juni.

Stipendiaten i årskurs 1 får ett diplom och en Canon-produkt. Stipendiaten i årskurs 2 får ett diplom och en summa pengar. Kriterierna och underlaget för bedömning utgörs av individuella arbeten eller digitala portfolios. Stipendieaterna väljs av en jury bestående av Canons medarbetare, branschrepresentanter samt lärarrepresentanter från Grafisk design.