Kick-starta det nya normala

Vi reagerar olika under en kris, både individuellt och på organisationsnivå. Några anpassar sig direkt, löser uppgifter som innan samt fokuserar på framtiden, medan andra behöver längre tid att processa nuläget och kanske till och med tar ett steg tillbaka. Oavsett är det nödvändigt att hitta en tydlig väg framåt, skapa nyorientering och generera energi.

Utbildningen syftar till att, på ett inspirerande sätt, bygga struktur och framåtlutning samt öppna upp för nya förenklade tankessätt med scenarioteknik: ett nyfiket förhållningssätt till omvärldsförändringar kombinerat med en variation metoder för att skapa ordning och transformera framtidsinsikt till strategiskt agerande. För att kick-starta det nya normala.

Vem är utbildningsdagen för?

För dig som behöver ny energi, både ur ett organisations- och arbetslivsperspektiv, men är medveten om att förändring är ständigt pågående – både professionellt och privat.

Utbildningsansvarig: Rosie Kropp

Antal lektionstimmar: totalt 6 utbildningstimmar

Datum: 10 september, 09:00-16:00

Plats: Grand North, Hamngatan 11 i Östersund
Sista ansökningsdag: 31 augusti
Pris: 3 900:- exklusive moms

Anmälan: cecilia.sjodin@berghs.se

Utbildningsdagen kommer att genomföras i lokaler hos Grand North om myndigheternas
restriktioner ej ändras. Med anpassade lokaler och hänsyn till såväl deltagare som föreläsare.