Att leda en designprocess

Jens Wedin berättar om vikten att ta in användarnas perspektiv i alla designprocesser

Jens Wedin leder kursen Design Leadership på Berghs och är designer, strateg och coach. Han berättar hur man som designer kan förstå kunderna bättre i fyra tydliga steg.