Bli interaktiv med studenterna

Digitala verktyg hjälper dig att engagera (1,20 min)

Syfte: Engagera de som lyssnar och aktivera dem, hela tiden
Tid: varje lektion

Aktivera dina elever eller konferensdeltagare för att de ska förstå mer, lära sig mer och använda det de lärt sig. Ett bra sätt att aktivera är ett digitalt verktyg där deltagarna kan vara anonyma. Ställ frågor som bjuder in till diskussion och reflektion. Följ deltagarna i det digitala verktyget. Är det rätt nivå, tempo och engagemang? Lyssna på Tommy Brotte, kursledare för Event och Mötesproduktion på Berghs.