Coachens viktigaste frågor

Christopher berättar om det magiska i att fråga - och lyssna

Christopher McCann tar oss igenom en coachingprocess på några minuter och poängterar konsten att ställa rätt frågor och att sedan bara lyssna, lyssna och lyssna. Christopher undervisar på Design Leadership kursen på Berghs