Lägerelden

Andris ger plats för dialog och reflektion. (1,56)

Syfte: Hur diskussioner ökar lärarandet
Tid: 5-15 min

Här berättar Andris hur han alltid ser till att skapa utrymme för studenterna att prata, han kallar det lägereldar och där kunskap delas, sprids och genereras.