Feedbacktrappan – hur du tar emot feedback

Jenny berättar att vi måste träna på att ta emot feedback.

Jenny Theolin är designer och programansvarig på Berghs Digital Design & Strategyprogram. Hon pratar om konsten att kunna ta emot feedback och vilka steg som vi ofta går igenom. Metoden kallas feedbacktrappan och används inom UGL programmet.