Inspirera redan från start

Pratiska tips för hur du involverar klassen (3,00 min)

Ann Westfeldt berättar om hur hon gör för att inspirera och involvera deltagarna redan från start. Bra tips från en av Berghs lärare som undervisat i många år på Berghs i ett stort antal utbildningar och kurser.