Känslor smittar – tänk på vad du sänder ut

Åsa påminner om hur viktigt det är att du ta ansvar för vilka känslor du skickar ut i klassrummet.

Åsa Myrdal Bratt är varumärkesstrateg och undervisar på Berghs sedan många år. Hon berättar hur känslor smittar och hur du som lärare förstår hur det är att vara rummets power point.