Inled kursen med ett skratt

Karin tipsar om ett bra sätt att få igång alla från start (1,52 min)

Syfte: Bryt isen så alla lär känna varandra
Tid: 20 minuter

Ett bra sätt att starta en kurs och ge deltagarna gemenskap och energi är genom olika övningar som lockar till skratt och reflektion. Till exempel att deltagarna ska rita snabba porträtt av varandra. Se filmen för en detaljerad beskrivning av övningen. Karin Heden från resultatbolaget visar ett knep hur hon får alla deltagare att skratta med varandra när de träffas första gången och vilken effekt det får.