Låt pratet flöda

Ge deltagarna chanser att prata - och låt dem prata om allt (1,06 min)

Syfte: Öka lärandet genom att skapa möjligheter att prata
Tid: en lektion

Korta övningar i små grupper ger deltagarna möjlighet att dela med sig av kunskaper och erfarenheter, och lära av andra. Ge lite extra tid till övningen, följt av en snabb redovisning. Gör övningen flera gånger under lektionen så får deltagarna ut mer än bara det du som lärare har att ge. Ulf Lesley berättar om hur du skapar engagemang genom att låta deltagarna prata, både om kursens innehåll, men även annat.