Bygg ett team

Se till att alla deltagarna blir delaktiga och känner sig som ett lag. (1,01 min)

Syfte: Bygg bra relationer mellan kursdeltagare
Tid: 20 minuter

Det är viktigt att gruppen lär känna varandra snabbt och blir ett team. I ett team blir alla lite modigare och vågar dela med sig av misslyckanden, idéer, framgångar och kanske även skryta lite. Feedbacken blir mycket bättre när alla i teamet känner varandra och möjligheten att lära sig mer öppnas upp. Kommunikationsstrategen Anna Johanson ger tips om hur hon bygger team – och hur det hjälper lärandet på kursen.