Vikten att vara dig själv

Martin Lee resonerar om hur givande och nödvändigt det är att vara sig själv, för att skapa trygg stämning.

Martin Lee är strateg och undervisar på flera av Berghs heltidsprogram. Han berättar om hur viktigt det är att vara ärlig som lärare – för att skapa en kollektiv trygg grogrund.