Berghs Upgrade – Creative Tech

Distans
Professional
 • Utbilda dig till Creative Tech
 • Teknikförståelse för produkt- och tjänsteutveckling
 • Facilitering av digitala tjänster

Bredda din kompetens för att kunna ta rollen som Creative Tech, en yrkesroll som vuxit fram i arbetet med att designa och kommunicera en digital produkt eller tjänst. På programmet Creative Tech kommer du att under 12 veckor göra en djupdykning i den digitala världen, med teknik och design i fokus.

Kursinformation

Hur:
Distans
Antal lektionstimmar:
84
Språk:
Svenska
Pris:
56 250 kronor
Egna studietimmar:
20 h egen studietid/vecka
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Om utbildningen

Denna utbildning ger dig förmågan att para ihop kreativt tänkande med teknisk kunskap för att kunna skapa morgondagens produkter, tjänster och kommunikation samt kunskaper att beställa, utföra och övervaka arbete samt samverka med närliggande yrkesroller i arbetsprocesser. En central yrkesroll som vuxit fram är Creative Tech, där du är länken mellan design, kommunikation och utvecklare.

Under utbildningen adderar du en digital förståelse. Du får metoder och verktyg för att skapa konceptuella prototyper och kommunikation för digitala produkter/tjänster samt förståelse för digitala strategier och leda teamarbete.

Utbildningen ges delvis på engelska.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Berghs DEV – Berghs DEV syftar till att utveckla sin professionella roll och reflektera över sin lärprocess.
 • Creative tech – Insikt och inspiration i etablerade metoder, plattformar och processer som t ex AR, VR, Face tracking, Machine learning, Generative design, Responsive Audiovisual och HTML/CSS
 • Skapa och prototypa digital kommunikation, produkter och tjänster – Kunskap i att med hjälp av prototyping verktyget Figma kunna skapa och prototypa digital kommunikation, produkter och tjänster
 • Design thinking – Förhållningssätt, metoder och verktyg som Design thinking kan erbjuda och hur du kan använda dessa för att lösa olika typer av kommunikationsproblem.
 • Driva digitala projekt – Konkreta insikter i praktiska modeller för att driva digitala innovationsprojekt.

Pedagogisk modell

Berghs pedagogik är praktiskt baserad med yrkesverksamma lärare och casebaserade uppgifter att lösa individuellt eller i grupp. Pedagogiken bygger på samtalet med ett ansvar för sitt eget såväl som gruppens lärande. Vår metodik handlar om att praktiskt lösa uppdrag, presentera lösningar, få feedback och reflektera. Vissa uppgifter kan löpa parallellt och sträcka sig över flera veckor. Den första veckan startar med kursen Berghs DEV som ger dig verktyg att förstå sig själv, och därmed andra bättre. Att förstå sin lärandestrategi något vi jobbar med under hela utbildningen.

Vem är utbildningen för?

Vi riktar oss till yrkesverksamma designers och kommunikatörer med minst två års arbetslivserfarenhet där du förväntas ha viss förkunskap i Adobe Creative Cloud.

Genom att få strukturerade metoder och kunskap om olika verktyg ges du möjligheten att efter utbildningens slut kunna söka jobb som Creative tech, Interaktionsdesigner, Digital produkt och tjänsteutvecklare. Du kommer också att bredda dina kontakter i branschen under utbildningens gång.

Berghs Upgrade

Genom utbildningskonceptet Upgrade ger Berghs dig möjlighet att skifta karriär och utbilda dig till en ny yrkesroll baserad på befintlig kompetens – på 12 veckor.

Utbildningarna riktar sig till dig som redan har erfarenhet av att arbeta inom kommunikation och vill styra om din karriär mot ett nytt område eller en ny spetskompetens. Vid avslutad utbildning inom Berghs Upgrade finns en ny uppsättning kunskaper, erfarenheter som visar på ny kompetens direkt i ditt CV.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du ska ha gymnasiekompetens och minst 2 års arbetslivserfarenhet inom reklam, design, grafisk formgivning, marknadsföring eller kommunikations­branschen. Du förväntas ha viss förkunskap i Adobe Creative Cloud.

Skicka också med

Till ansökan bifogas en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) med en motivation till varför du söker just den här utbildningen. Du ska även bifoga en översiktlig sammanställning av utbildningar och arbeten (CV).

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast 1 vecka efter sista ansökningsdag

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
56 250 kronor

Studieavgift exkl. moms
45 000 kronor

Tillkommande kostnader

Du behöver ha egen dator samt tillgång till Adobes programsvit och Figma. Vi kommer att arbeta i Adobe XD, Figma och Keynote. (Adobe Creative Cloud erbjuder studerandepriser och Figma finns som fri nedladdning för begränsad period

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Kursinformation

Hur:
Distans
Antal lektionstimmar:
84
Språk:
Svenska
Pris:
56 250 kronor
Egna studietimmar:
20 h egen studietid/vecka
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Programansvarig

Casper Grey, is a Stockholm-based creative producer, art-tech educator and curator across a multitude of cultural projects and reputed festivals internationally, including UNSEEN Amsterdam, Fiber and TIFF Festival. He is also the cofounder of a creative production powerhouse, Fever Farm and NUNC – a nomadic Society and Academy excavating alternate-culture in Arts, Tech and Sciences.

Övrig information

För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform där kursstarten sker och genomförs i videokonferens. Kursplan och schema finns i kursen i onlineplattformen.

Vad kommer jag att lära?

 • Kunskap om teknik inom digital kommunikation, produkt och tjänsteutveckling.
 • Hur man jobbar med prototyping för digitala produkter och tjänster.
 • Skapa konceptuella prototyper och kommunikation för digitala kanaler.
 • Hur man jobbar i programmet Figma.
 • Kunskap om verktyg och metoder för att skapa digital kommunikation, produkt och tjänsteutveckling.
 • Förstå och använda grundläggande metoder inom Design thinking.
 • Kunskap om hur man Faciliterar och leder teamarbete för digitala innovationer.
 • Förstå arbetsprocesser i den egna arbetsgruppen och hos kund.
 • Förstå och kunna motivera vilka verktyg och digitala strategier som är lämpliga att använda för tillväxt genom marknadsföring.

Att läsa på distans

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera från var du vill. Denna utbildning är helt online genom vår läroplattform Canvas och videoverktyget Zoom. Där kan lärarna genomföra föreläsningar live och säkerställa samtal i grupper i enlighet med vår pedagogik. Detta i kombination med att det finns förinspelat material och uppgifter att lösa. Varje vecka har vi två till tre schemalagda lektioner.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om kurser på Berghs.

Om du har specifika frågor kring utbildningen Creative Tech, vänligen kontakta Lisa Koikeroinen på lisa.koikeroinen@berghs.se