Berghs Upgrade – Customer Success Manager

Distans
Professional
 • Kundbeteenden och emotionell intelligens
 • Kommersiell relationshantering (KAM)
 • Kundupplevelse och behovsanalys

Bredda din kompetens inom området Customer Success Management! På 12 veckor får du en konkret introduktion till rollen som Customer Success Manager med fokus på det kommersiella, kommunikation och kundupplevelse. Efter utbildningen har du fyllt på din verktygslåda för den roll du har idag eller för att kanske ta nästa steg i din karriär.

Nyhet

Kursinformation

Hur:
Distans
Antal lektionstimmar:
84
Språk:
Svenska
Pris:
56 250 kronor
Kursdatum:
Utbildningen har lärarledda lektioner måndagar 13-16, onsdagar 9-12 och fredagar 10-11 (avvikelser kan förekomma).
Egna studietimmar:
ca 6 h egen studietid/vecka
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Om utbildningen

Customer Success Manager (CSM) är en relativt ny yrkesroll och har i takt med det ökade antalet digitala produkter och tjänster blivit allt mer relevant. Att jobba som CSM är att vara kundens bästa kompis och företagets största ambassadör. Samtidigt ska du hantera allt från projektledning till merförsäljning, och däremellan förstå vad marknaden behöver om 12 månader. Den här utbildningen syftar till att ge en förståelse för rollen, grundläggande kompetens inom de viktigaste ansvarsområdena samt ge möjlighet att utforska områdets komplexitet.

Programmet innehåller följande kurser:

 • Berghs DEV – Berghs DEV syftar till att utveckla sin professionella roll och reflektera över sin lärprocess.
 • Kundupplevelse och kommunikation – Kunskap om kundbeteende och kundupplevelse. Insikter om hantering av stakeholders, kommunikation och varumärke utifrån ett CSM-perspektiv.
 • Kommersiell relationshantering – Förståelse för hur man strukturerat skapar relationer på både kort- och lång sikt med ett kommersiellt fokus.
 • Projektledning och affärsmässighet – Genomgång av några grundläggande delar inom projektledning samt hur mäter man framgång och vilka KPI:er som är relevanta.
 • CSM i praktiken – Inspiration, värdefulla insikter och konkreta verktyg utifrån en CSM-roll.

Pedagogisk modell

Berghs pedagogik är praktiskt baserad med yrkesverksamma lärare och casebaserade uppgifter att lösa individuellt eller i grupp. Pedagogiken bygger på samtalet med ett ansvar för sitt eget såväl som gruppens lärande. Vår metodik handlar om att praktiskt lösa uppdrag, presentera lösningar, få feedback och reflektera. Vissa uppgifter kan löpa parallellt och sträcka sig över flera veckor. Den första veckan startar med kursen Berghs DEV som ger dig verktyg att förstå sig själv, och därmed andra bättre. Att förstå sin lärandestrategi är något vi jobbar med under hela utbildningen.

Vem är utbildningen för?

Kursen är för dig som vill ta nästa steg i din karriär eller som kanske söker en ny karriär. Du jobbar troligen idag som projektledare, kundservicechef, kundansvarig, säljare eller Customer Success Manager. Du har redan en del grundläggande kompetens inom några av följande områden: försäljning, kundupplevelse, projektledning och/eller digitala tjänster.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du ska ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet inom sälj, kundservice eller kommunikations­branschen.

Skicka också med

Till ansökan bifogas en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) med en motivation till varför du söker just den här utbildningen. Du ska även bifoga en översiktlig sammanställning av utbildningar och arbeten (CV).

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast en vecka efter sista ansökningsdag.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
56 250 kronor

Studieavgift exkl. moms
45 000 kronor

Tillkommande kostnader

För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon).

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Nyhet

Kursinformation

Hur:
Distans
Antal lektionstimmar:
84
Språk:
Svenska
Pris:
56 250 kronor
Kursdatum:
Utbildningen har lärarledda lektioner måndagar 13-16, onsdagar 9-12 och fredagar 10-11 (avvikelser kan förekomma).
Egna studietimmar:
ca 6 h egen studietid/vecka
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Övrig information

För kursen behöver du tillgång till dator (med kamera och mikrofon) och en bra internetuppkoppling. I veckan för kursstart får du inlogg till Berghs onlineplattform där kursstarten sker och genomförs i videokonferens.

Vad kommer jag att lära?

 • Grundläggande delar inom projektledning
 • Kommunikation, varumärke och internkommunikation
 • Kommersiell relationshantering (KAM-kunskap)
 • Kundupplevelse och behovsanalys
 • Kundbeteenden och emotionell intelligens
 • Mäta framgång och kundnöjdhet

Att läsa på distans

En distanskurs är perfekt för dig som vill kunna studera från var du vill. Denna utbildning är helt online genom vår läroplattform Canvas och videoverktyget Zoom. Där kan lärarna genomföra föreläsningar live och säkerställa samtal i grupper i enlighet med vår pedagogik. Detta i kombination med att det finns uppgifter att lösa. Varje vecka har vi två till tre schemalagda lektioner.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om kurser på Berghs.

Om du har specifika frågor kring utbildningen Customer Success Manager, vänligen kontakta Lisa Koikeroinen på lisa.koikeroinen@berghs.se