Design Leadership

Dagtid
Professional
 • Skapa en stark designkultur
 • Utvärdering av företagets designförmågor
 • Best practise för designledarskap

Vad behöver du som ledare arbeta med för att skapa en stark designkultur inom just ditt företag?
I hård konkurrens kämpar många företag med att skapa en unik och personlig relation med sina kunder. Allt fler går från produkt till tjänst och upplevelse för att skapa unika konkurrensfördelar. Design och upplevelse har blivit en strategisk förmåga som inte bara bör, utan måste finnas inom företaget, för att det ska kunna vara branschledande.

Kursinformation

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
24
Språk:
Svenska
Pris:
34 375 kronor
Egna studietimmar:
ca 15 varav hälften innan kursstart
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Om kursen

Du kommer på denna praktiska och teoretiska kurs få möjlighet att jobba med designledarskap utifrån din roll och ditt företag. Vi kommer att ge dig olika modeller och strukturer för att utvärdera ditt företags designförmågor, ledarskap, förändringsarbete och hantera designteam. Med designförmågor menar vi bland annat kultur, omfattning på arbete, antal anställda, strategisk höjd, budget för research och design samt mätning och uppföljning. Vi kommer under dessa dagar arbeta med att ge best practise kring designledarskap i företag och organisationer. Samtidigt kommer du få arbeta med reflektion och grupparbete för att specificera hur du ska ta ditt företag till nästa nivå där design ses som en strategisk förmåga.

De flesta av kursens uppgifter utgår från arbetsrelaterade case. Du kommer behöva använda ditt företag/organisation eller en kund om du jobbar på byrå eller är konsult. Om du är mellan jobb behöver du hitta ett företag som du kan bygga ditt case på och där du har personer som kan avsätta tid för att hjälpa dig.

Observera att en del av kursen hålls på engelska. Samt att kursens dokumentation är till viss del på engelska.

Vem är kursen för?

Du har en ledar- eller chefsroll alternativt är på väg mot en sådan. Eller så befinner du dig i en situation där du måste leda även om du inte har en sådan roll eller titel. Du har jobbat med digital design och/eller digital utveckling, men kan även ha en annan bakgrund inom affärsutveckling eller strategi.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du bör ha en ledar- eller chefsroll på ett företag eller vara på väg mot en sådan. Du kan ha en bakgrund inom digital design och/eller digital utveckling men kan även komma från en annan bakgrund, och nu vara ledare för en grupp designers.

Skicka också med

Till ansökan bifogas en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) med en motivation till varför du söker just den här kursen och vilka utmaningar du har på ditt företag eller organisation kopplat till design och ledarskap. Bifoga även länk till Linkedin eller en CV (ingen portfolio behövs).

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs inkl. hemuppgift (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms
34 375 kronor

Studieavgift exkl. moms
27 500 kronor

Vill du ansöka om delbetalning / finansiering? Läs mer här!

Övrig information

Kursen ges fysiskt på Berghs. OBS! Vi följer aktuella restriktioner och i händelse av att restriktionerna ändras vad gäller resor och sammankomster kommer vi anpassa kursverksamheten därefter. Om du då är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du inom 3 dagar efter att du fått besked att kursen ges helt online istället omboka till ett senare kurstillfälle.

Kursinformation

Hur:
Dagtid
Antal lektionstimmar:
24
Språk:
Svenska
Pris:
34 375 kronor
Egna studietimmar:
ca 15 varav hälften innan kursstart
Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Det här får du

 • Arbeta med en modell och struktur för att utvärdera ditt företag utifrån ett antal designförmågor.
 • Metoder och råd för att jobba med stakeholders.
 • Råd kring att skapa ett eget designteam.
 • Handfasta tips kring förändringsarbete.
 • Diskutera med andra designledare och reflektera över hur du kan öka designmognaden i ditt företag.
 • Inspiration från hur andra företag jobbar med dessa frågor.
 • Underlag för att prata med dina chefer, medarbetare och ledningsgrupp om design och dess betydelse för företaget.
 • Material för att göra intervjuer med personer inom ditt företag för att förstå vilka utmaningar som finns.
 • Ett utkast till en strategi, en roadmap och stakeholderanalys som du kan arbeta vidare med när du kommer hem till ditt företag.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om att läsa en kurs på Berghs.