Innovation management

Berghs Professional

  • Dagkurs_Piktogram Dagtid
  • 50 timmar

Det finns de som ser problem – och så finns det de som ser lösningar. Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dig inom nytänkande affärsutveckling och design thinking. Här lär du dig utveckla innovativa lösningar på utmaningar och problem.

Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Om kursen

Innovation Management riktar sig till strategiska designers och kreativa strateger som vill hjälpa organisationer att växa och överleva i ett post-industriellt samhälle genom innovation och kreativ affärsutveckling. Lär dig utveckla innovativa lösningar till strategiska utmaningar och problem. Kursen ger dig insikter, inspiration och färdigheter för att hjälpa ledningsgrupper och projektteam att arbeta kundcentrerat och affärsmässigt med innovation och affärsutveckling. Med ”lösningar” menar vi här nya eller förbättrade kunderbjudanden (tjänster och produkt-tjänstesystem), upplevelser, processer och affärsmodeller.
Ett särskilt fokus läggs på ”design thinking” som tankesätt och process för att identifiera, analysera och lösa problem. Men även andra perspektiv, drivkrafter och metoder kommer att introduceras. Slutligen får du inblick i hur organisationer kan främja innovation, driva förändring och skapa värde genom att ta sig förbi olika typer av interna och externa hinder.

Kursen utgörs av tre block:
• Utforska och formulera problem
• Utveckla och validera lösningar
• Främja och leda innovation

Varje block behandlar en kärnprocess inom innovationsområdet. Respektive process beskrivs med hjälp av specifika aktiviteter, metoder och verktyg samt levandegörs med fallstudier/exempel från verkligheten.

Kursen varvar teoretiska pass med workshopövningar. Teori omsätts till praktik genom en till två inlämningsuppgifter och ett större kursprojekt. Alternativa teorier, synsätt och perspektiv uppmuntras genom hela kursen. Samtliga föreläsare är aktiva i branschen.

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till strategiska designers och kreativa strateger som vill hjälpa organisationer att växa och överleva genom innovation och kreativ affärsutveckling. Du är redan idag verksam som designer, affärsutvecklare, projektledare, marknadsförare, planner, researcher eller liknande.

Vill du bli kontaktad när ansökan öppnas?

Det här får du

  • Likheter och skillnader mellan tre överlappande sätt att tackla problem: design thinking, lateralt tänkande och analytiskt/logiskt tänkande.
  • Identifiering, utforskning och formulering av strategiska problem på ett systematiskt och kreativt sätt.
  • Utveckling, visualisering och validering av innovativa lösningar på ett systematiskt och kreativt sätt.
  • Planering, styrning och uppföljning av innovations- och förändringsprocesser.

Vanliga frågor

Denna kurs ges endast en gång per år, på våren. Nästa tillfälle blir våren 2018.

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om kurser på Berghs.

Kursansvarig

robert-bauRobert Bau, seniorstrateg i innovations- och varumärkesfrågor. Robert har arbetat med många kända varumärken och designbyråer i både Sverige, Storbritannien och USA. Han har även varit professor i tjänsteinnovation och design på en stor designskola i USA.

Ansökan och antagningskrav

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) i vilken du även motiverar varför du söker just den här kursen, samt en meritförteckning (CV).

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms

53 750 kronor

Studieavgift exkl. moms

43 000 kronor