Praktisk kommunikations­strategi

Berghs Professional

  • Dagkurs_Piktogram Dagtid
  • 60 timmar

Har du redan god erfarenhet av att arbeta med kommunikation och vill kunna bidra till att uppnå din organisations strategiska affärsmål? Här får du tillämpad kunskap inom strategisk kommunikation samt fördjupning inom intern, extern och digital kommunikation.

Sammanfattning

Ansök nu Sista ansökningsdag är 1 aug 2017

Datum: 19 sep 2017 – 28 nov 2017

Sista ansökningsdag: 1 aug 2017

Hur: Dagtid

Antal timmar: 60

Egen studietid: ca 30 timmar

Kursdatum: Tisdagar 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11 och 28/11 kl 9.00-16.00

Om kursen

Med förbättrad förståelse av andra discipliner och fokus på hur kommunikation kan stödja organisationens strategiska affärsmål, kan du ta plats i ledningsgrupp och bidra till att organisationens affärsmål nås.

Den här kursen ger dig tillämpad förståelse för strategisk kommunikation med fördjupningar inom tre delområden. Du känner efter utbildningen till begrepp och teorier såväl som arbetsmetoder och har en bred uppsättning av nya verktyg i ditt arbete på exempelvis en informations/kommunikationsavdelning.

Under kursen tar du fram ett nytt eller uppdaterat styrdokument för din egna eller din kommande verksamhet. Kursansvarig lärare och föreläsare ger löpande input till processen som du själv driver med skriftliga avstämningar under utbildningens gång.

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till dig som har flera års arbetslivserfarenhet som presschef, projektledare eller kommunikatör och som nu söker nya verktyg och strategisk höjd inom områdena information och kommunikation. Du bör vara välbekant med din organisations arbetssätt och grundstrukturer.

Kursansvarig

markus-lindblad-berghsMarkus Lindblad, Kommunikationschef, British American Tobacco Sverige Norge

19 sep 2017 – 28 nov 2017

Sista ansökningsdag är 1 aug 2017

Hur: Dagtid
Antal lektionstimmar: 60
Egna studietimmar: ca 30 timmar
Kursdatum: Tisdagar 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11 och 28/11 kl 9.00-16.00
Ansök nu Sista ansökningsdag är 1 aug 2017

Det här får du

  • Praktisk kommunikationsplanering
  • Varumärkets värde i den interna kommunikationen: nya organisationsstrukturer, företagskultur, kanaler, metoder och åtgärder
  • Massmedierelationer, samhällskontakter och opinionsbildning: marknadskommunikation, integrerad kommunikation och kommunikationsanalys
  • Omvärlds- och nulägesanalys, kvalitativa och kvanitativa mätningar
  • Kommunikationsstrategi
  • Skillnaden mellan strategisk, taktisk och operativ nivå: målformulering, målgruppsdefinitioner, budskapsformulering
  • Samverkan mellan köpta, egna och förtjänade kanaler: att arbeta praktiskt med kommunikationsplanen, samverkan mellan kommunikations- och verksamhetsplanering, och relation mellan köpare och säljare

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret på din fråga eller vill ha mer information? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Berghs kurser.

Ansökan och antagningskrav

Behöver jag några förkunskaper?

Du bör vara välbekant med företags och/eller organisationers arbetssätt och grundstrukturer.

Skicka också med

Din ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv (max en A4-sida) i vilken du även motiverar varför du söker just den här kursen, samt en meritförteckning.

När får jag besked om jag kommit in?

Besked kommer senast i samband med sista ansökningsdag.

Kursintyg

Efter genomförd kurs (och minst 80% närvaro) utfärdas kursintyg.

Vad kostar kursen?

Studieavgift inkl. moms

47 500 kronor

Studieavgift exkl. moms

38 000 kronor

Datum

1 aug

Sista datum för ansökan

19 sep

Kursstart

60

Lektionstimmar