Sista ansökningsdag är 11 november 2020

Student Lab – Odling 4.0

Under en dag har du möjlighet att vara del av ett team med Sveriges skarpaste studenter med uppdraget att jobba fram kommunikationskoncept för projektet Odling 4.0. Under 6 timmar kommer du arbeta på ett utmanande uppdrag och du kommer lämna labbet med nya kunskaper, kontakter och meriter — samt en möjlighet att testa din kreativitet på ett skarpt uppdrag med stor potential.

21 nov 2020

Sista ansökningsdag är 11 november 2020
Språk:
Svenska
Kursdatum:
Lördag 21 november, 10:00 till 16:00
Ansök nu

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja.

Hur ska vi bli mer hållbara i vår konsumtion av mat? Vi kan sluta äta kött helt eller delvis, och vi kan skippa produkter som måste transporteras till Sverige. Men vi kan också göra vårt eget lantbruk mer effektivt. Fast helst utan att öka besprutning och andra miljöfarliga ingrepp. Hur gör vi det?

Arvalla driver tillsammans med flera samarbetspartners projektet ”Odling 4.0”. Den officiella beskrivningen är:

”Produktionsstyrningssystem Odling 4.0: Utveckla ett svenskt produktionsstyrningssystem som genererar en digital värdekedja av odlingsinformation, insamlad från mobil, eller sensorer. Målet är en programvara som ska kunna användas av småföretagare med låga instegskostnader såväl som av större producenter och härigenom kunna få spårbarhet från sådd till utleverans och till slutkund och genom det, stärka svensk produktion och livsmedelshantering”

Vad betyder det? Jo, genom att göra varje liten planta spårbar kan man både se till så att den växer på bästa möjliga sätt för att bli stor, fin och god. Odlaren får helt enkelt information varje dag om hur det ser ut på fälten eller i växthusen och vad som behöver göras. Samtidigt kan grödorna följas hela vägen från att de sätts i jorden, till att du köper den. Extra bra för lokalt produktion med korta resor och miljövänligare odlingar. För när du vet exakt vad du köper ökar givetvis chansen att du väljer den före sämre och mindre hållbara alternativ.

Men hur får vi målgruppen att förstå hur det ska gå till i praktiken och hur kommuniceras en riktigt grym tjänst på ett så bra sätt som det förtjänar?

Under detta Student Lab blir studenternas uppdrag att jobba vidare på idéen att kommunicera budskapet genom skolan via konceptet Tool Box – Farm Aid Kit. Studenterna delas in i grupper som jobbar med olika paketeringar och prototyper som sedan presenteras till kund mot slutet av dagen.

Låter det intressant? Ansök innan den 11/11 för att delta!

Student Lab en unik möjlighet att få samarbeta med andra talangfulla studenter i skarpa uppdrag. För de studenter som väljs ut att delta i ett Student Lab utgår ersättning.

Initiativtagare till Student Lab är Berghs School of Communication.​

Fakta

  • Uppdragsgivare: Arvalla
  • Datum: Lördagen 21 november
  • Plats: Online via Zoom
  • Agenda:

10.00 – 10.30 Uppstart med uppdragsgivare och processledare

kl 10.30-11.30 Eget arbete gruppvis

kl 11.30 Lunchpaus

kl 12.30 -15.00 Eget arbete gruppvis 

kl 15.00 Pitch för kund och processledare

kl 15.45  Vinnare utses

  • Öppet för: Studenter och ex-studenter*
  • Antal platser: 12
  • Deadline ansökan: 11 november
  • Ersättning: Ja!**
  • Processledare: Fredrik Heghammar
  • Om ansökningsprocessen:

För att anmäla intresse till Student Lab följ länken vid sidan och skriv in dina personuppgifter. Du behöver bifoga ett CV, och/eller ett kortare brev om dig själv på max 0,5 A4-sida, alternativt en länk till din LinkedIn. Besked ges senast ca 1 vecka före aktuellt lab tillsammans med mer information om dagen.

*Studenter eller alumnistudenter (max 24 månader efter avslutad utbildning) på Berghs School of Communication, Universitet och Yrkeshögskolor kan ansöka till ett Student Lab. Urval av studenter baseras helt på ambitionen att skapa studentteam med relevanta och kompletterande kompetens och erfarenhet.

**Kontakta produktionsledare Carolina Diniz för info om ersättning.

 

21 nov 2020

Sista ansökningsdag är 11 november 2020
Språk:
Svenska
Kursdatum:
Lördag 21 november, 10:00 till 16:00
Ansök nu

*Ansökan blir bindande först när du blivit antagen och tackat ja.