Normkreativitet och inkluderande kommunikation

Jämställdhet, normkreativitet, mångfald och inkludering finns därför med på agendorna i de flesta organisationer. Men ofta saknas tillräcklig kunskap och medvetenhet, varför förändringsarbetet går alltför långsamt.

Den här utbildningen tar avstamp i ett forskningsorienterat perspektiv – från hårda data kring lagar och kommunikationseffektivitet, till mjuka frågor som värderingar och hur man navigerar i en värld med PK-allergi. Det ges gott om utrymme för diskussioner utifrån egna upplevda utmaningar, och deltagarna får öva på att uttrycka sig i text, bild och design.

Efter genomgången utbildning har deltagarna fått praktiskt användbara verktyg och checklistor som direkt kan implementeras i den dagliga verksamheten.

Vem är utbildningen för:
För dig som arbetar med eller är ansvarig för kommunikation eller HR, och vill förstå hur normkreativitet och inkluderande kommunikation kan öka kommunikationens effektivitet och varumärkets styrka.

Utbildningsansvariga:
Pär Owen, Berghs School of Communication
Mariana Vnuk, Vinter

Antal lektionstimmar: 12

Datum:
Tillfälle 1: 4 mars, 10:00-15:00
Tillfälle 2: TBA
Tillfälle 3: TBA

Plats: Villgot Lokal & Mat, Västra Varvsgatan 1 i Luleå

Pris: 12 500 kr exklusive moms

Anmälan: cecilia.sjodin@berghs.se