PCG Academy

2013 lanserades PCG Academy - ett samarbete mellan Berghs School of Communication och Westerdals School of Communication, Nordens ledande utbildare inom marknads­kommunikation. Syftet är att höja medarbetarnas kompetens, utveckla och fördjupa den gemensamma kreativa förmågan, något som i sin tur kommer att bidra till att göra PCG till Nordens ledande aktör inom modern marknads­kommunikation.

Medarbetare ur PCG:s nätverk från både Norge och Sverige erbjuds en utmanande och inspirerande årslång utbildning inom marknads­kommunikation. Utbildningen kommer att ge direkt applicerbar kunskap som kommer vara en betydelsefull del i skapandet av effektiv och spännande kommunikation. För att på ett än bättre sätt kunna bidra till att skapa utveckling, framgång och varaktiga värden för våra kunder.

Den här utbildningen är inte till för alla. Den är speciellt för dig.

De flesta av oss behöver fylla på med ny kunskap för att utvecklas. Oavsett hur mycket vi redan kan. Dessutom kan vi inspireras av att byta miljö och träffa nya som gamla kollegor i våra systerbolag. Därför har vi utvecklat PCG Adacemy.

5 moduler i 3 länder under 1 år

PCG Academy är utvecklad för att ge maximalt lärande på kort tid. Seminarietillfällena varvas med interaktiva föreläsningar och praktiska uppgifter.

Antalet platser är begränsat

För att ansöka till PCG Academy behöver du din arbetsgivares godkännande, Varje PCG-bolag får nominera upp till två deltagare per år. Sammansättningen av gruppen är viktig för dynamiken i gruppen varför Berghs och Westerdals helt kommer att sköta antagningen.

Tänk på att utbildningen kommer att ta mycket tid i anspråk och innebär att du kommer behöva resa och avsätta en del av din fritid till grupparbeten och seminarier. Villkoren för utbildning kan skilja sig från arbetsgivare till arbetsgivare.

Läs mer om PCG Academy och anmäl dig här!