Strategisk marknadsanalys

Företag ställer idag ökade krav på beslutsunderlag, mätbarhet, uppföljning och utvärdering när det gäller att inhämta information. Investeringar i undersökningar, marknadsföring och kommunikation ska, precis som övriga investeringar, bidra till att nå företagens övergripande affärsmål.

Om utbildningen

Strategisk marknadsanalys ger dig de kunskaper och verktyg du behöver för att förstå hur man gör riktigt bra undersökningar – hela vägen från att göra ett gediget förarbete till att analysera resultaten. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna intyg.

Utbildningen, som är ett samarbete mellan Berghs School of Communication och SMIF – Sveriges marknadsundersökningsföretag, syftar till att skapa en bättre förståelse för undersökningsprocessens alla delar, från den inledande problemformuleringen, över metodval, urval och datainsamling, till analys och tolkning och slutligen presentation av resultaten.

Utbildningen ger kunskap om hur du i ditt arbete kan förenkla och underlätta beslutsfattande i företaget genom att ta fram bättre beslutsunderlag baserat på fakta och genom en väl beprövad metodik. Men, även insikter om när företag skall gå in på nya marknader och kundsegment, vid produktdifferentiering, breddning av sortiment, positionering eller vid utvecklingen av nyckelkunder. Under utbildningen varvar vi teorier med diskussioner, praktiska övningar och reflektioner.

Schemat är omfattande och innehåller en lång rad ämnesområden som tillsammans ger deltagarna en helhetssyn på hur man framgångsrikt arbetar med marknadsanalyser och undersökningar. Utbildningen består av totalt fyra fysiska klassrumsmoduler med fyra mellanliggande on-line föreläsningar och omfattar 54 lektionstimmar. Förutom lektioner ingår lärarlett projektarbete, egen studietid på mellan 10-15 timmar samt presentation. Lärarna och föreläsarna kommer både från Berghs samt SMIFs egna nätverk. Detta ger en unik mix av olika erfarenheter och kompetenser.

Innehåll

Efter utbildningen ska deltagarna kunna uppvisa följande kunskaper:

 • Kunskaper kring att kunna analysera informationsbehovet
 • Undersökningsplanen, undersökningsmetoder
 • Kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder
 • Skillnader mellan olika urvalsmetoder
 • Kunna definiera frågeformulär och mätproblematik
 • Statistiska metoder
 • Att omvandla analyser och resultat till beslutsunderlag
 • Att muntligt och skriftligt presentera undersökningsresultat
 • Nya tekniker för datainsamling
 • Big data
 • Undersökningar via sociala medier, communitys och mobilen
 • Undersökningsbranschen, etiska regler

Viktiga datum

Sista anmälningsdag: 18/6 2018

Startdatum: 20/8 2018

Slutdatum: 29/11 2018

Avgift: 30 500 kr ex. moms.

Om ditt företag eller din organisation är medlemmar i SMIF, SMUF eller SÖK är avgiften 25 500 kr ex. moms.

 

Tillfälle 1. Måndagen den 20 augusti, 09:00-16:00

Tillfälle 2. Tisdagen den 21 augusti, 09:00-16:00

Tillfälle 3. onlineföreläsning: torsdagen den 6 september 09:00-12:00

Tillfälle 4. onlineföreläsning: torsdagen den 20 september 09:00-12:00

Tillfälle 5. Måndagen den 1 oktober 09:00-16:00

Tillfälle 6. Tisdagen den 2 oktober 09:00-16:00

Fredagen den 5 oktober- hang out 14:00-15:00

Tillfälle 7. onlineföreläsning, torsdagen den 18 oktober 09:00-12:00

Tillfälle 8. onlineföreläsning, torsdagen den 8 november 09:00-12:00

Tillfälle 9. Måndagen den 19 november 09:00-16:00

Tillfälle 10. Tisdagen den 20 november 09:00-16:00

Tillfälle 11: Torsdagen den 29 november 09:00-16:00

Anmälan

För att anmäla dig till utbildningen, eller för att ställa frågor och få ytterligare information, vänligen kontakta Cecilia Sjödin, Project Director, +46 8-587 550 44, c.sjodin@berghs.se.