Använda Menti

Varför Menti? Det är viktigt i all undervisning att aktivera dina deltagare/studenter. Med verktyget Menti (eller Mentimeter.com) kan du digitalt … Fortsätt läsa Använda Menti