Använda Menti

Menti, eller mentimeter.com är ett digitalt polling och presentationsverktyg. Med en menti kan du skapa interaktion med deltagare och studenter i en kurs. De kan logga in via webben eller via mobilen. Här berättar jag hur du kan göra för att komma igång med Menti.

Varför Menti?

Det är viktigt i all undervisning att aktivera dina deltagare/studenter. Med verktyget Menti (eller Mentimeter.com) kan du digitalt ställa frågor till alla deltagare och direkt se resultaten. Det finns många olika typer av frågor, allt från quiz tävlingar till reflektioner. Du kan även lägga in vanliga slides och köra en hel presentation via mentimeter.com.

Du skriver frågor i Mentimeter.com, där du måste ha ett konto (det finns både gratis, premium och pro konton). Deltagarna får ett nummer på din quiz, loggar in med det på Menti.com via telefon eller dator. Resultaten syns direkt, i klassrummet eller i zoom när du delar din skärm.

Hur startar jag – vad krävs

Du behöver logga in på Mentimeter.com och registrera ett konto. Det finns olika nivåer.

Väl inne kan du skapa ny presentation, välja typ av frågor, det finns många att välja på. Skriv in dina svar

Vad kan jag göra?

Menti har mallar med allt från tävlingar, slides, tabeller, wordclouds eller textfrisvar.

Hur använder jag Menti i en lektion, i till exempel Zoom?

  1. Jag skapar en Menti via mentimeter.com (innan lektion) 
  2. Jag tar numret på menti och lägger det på en slide i min presentation (keynote/PP). OBS Länken gäller i två dagar. (innan lektion) 

  1. jag ber deltagarna att ta upp telefonen, eller en tom sida i deras browser och gå till menti.com
  2. När alla är inne, växlar jag till min Mentimeter.com sida och startar Presentationen
  3. Jag kör fråga för fråga, en del tar lång tid, andra går fort. Vi pratar i zoom hela tiden.
  4. När jag är klar slutar jag dela skärm och pratar med deltagare.
  5. Det går att återkomma till samma menti senare i föreläsningen/dagen
  6. När lektionen är klar kan jag ladda hem alla svar som PDF från mentimeter.com (efter lektion)