Register

Fill in your personal details and register for this course. We will contact you shortly to complete your application.

Berghs Bachelor

Start 10 Feb 2020
Fee 43 750 SEK (incl. VAT)
35 000 SEK (excl. VAT)

Avgiften avser terminen på Berghs SoC.
Terminsavgiften vid skolorna utomlands varierar beroende på vilken skola du väljer.

Contact Information

First Name

Last Name

Email

Confirm Email

ID Number

Birth Date (YYYY-MM-DD)

Phone Number

Documents

För att din ansökan ska vara komplett måste du som söker till Berghs Bachelor skicka med ditt slutbetyg från gymnasiet, personligt brev och CV. Eget arbete/portfolio är frivilligt. Samtliga dokument måste vara på engelska.

Education Certificates

Drag and drop, or click here to upload your files

CV / Letter

Drag and drop, or click here to upload your files

Din ansökan ska innehålla 3 filer.
1. Kopia på ditt gymnasiebetyg
2. CV
3. Personligt brev
Samtliga dokument på engelska (de flesta gymnasieskolor utfärdar betygsdokument på engelska vid förfrågan).
Om du vill får du gärna skicka med valfritt exempel på arbeten du gjort (till Berghs Bachelor krävs inga obligatoriska arbetsprover).
De sökande som går vidare i antagningsprocessen blir kallade till en intervju.

Portfolio URL

Complete registration

Jag accepterar ansökningsvillkoren

I accept the Integrity Policy