Course Directors

Cronja Hultin

AI expert och grundare av Studio Stén med lång erfarenhet av digital marknads­föring och strategi.

Cronja is an AI Consultant with 10+ years of experience building companies in Stockholm and New York.