AI Unconference@Berghs

Fullbokat

4 April

This event has passed.
Time 12:00 – 18:00
Location Bobergsgatan 48, Stockholm, Sverige
View on map

AI is here. On a daily basis, new reports about what AI can or can't do are released. Some people think new tools will change how we work, while others see endless opportunities. If you want to explore AI with us, join our AI Unconference on April 4th, 2023.

Berghs SOC is arranging an AI Unconference on April 4th, 2023 from 12-18.00. We believe that an open format where visitors become part of the event feels right for AI as a new phenomenon. The afternoon is filled with short 10-20 minutes lectures and workshops. You can come solo, or with some of your colleagues to listen and reflect together. Perhaps you are one of the speakers who also actively participates during the day. The program develops and is published a week or so before the event, and there are likely to be some surprises as well.

We are open to submissions from speakers and/or workshop facilitators. After we have received your suggestions, our editorial board will set the programme and get back to you.

These are the rules:

 • In the auditorium, we have 10 and 20-minute slots for speakers
 • Workshops in classrooms are 40 minutes
 • We do not sell from the stage
 • We share knowledge
 • We are curious and explorative
 • We manage our own time and are responsible for our own content
 • No panel discussions – they’re too boring
 • No fees are paid, nor do we charge any registration fee from the participants

Send us your session proposal with the link below. Write a title, a short description, the session length, and who you are. Don’t forget to tell us how we can reach you.

SIGN UP HERE


AI Unconference@Berghs

Vi på Berghs vill utforska AI ur flera aspekter. som verktyg, ur etisk synvinkel och vilka effekter AI kommer ha inom kommunikation och utbildning i framtiden. 

Vi riktar oss till er alla inom kommunikation, tech eller affärsutveckling som vill veta mera om hur artificiell intelligens kommer påverka kreativitet, framtida affärer och våra yrkesroller. Vi vill ha er hjälp att utforska, spana, inspirera och diskutera AI.

En eftermiddag på Berghs
Vi tror att ett öppet format där besökarna blir en del av skapandet känns rätt för AI som fenomen. Därför bjuder in till en AI Unconference den 4/4 i vår aula. Eftermiddagen fylls med kortare föreläsningar på 10-20 minuter i kombination med längre workshops. Du kommer själv eller med några kollegor för att lyssna, reflektera ihop. Kanske är du en av talarna som även deltar aktivt under dagen. Programmet växer fram och publiceras någon vecka innan, och det dyker troligtvis  även upp överraskningar.

Förutsättningar för talarna:

 • Vi säljer inte från scenen
 • Vi delar med oss av kunskap
 • Vi är nyfikna och utforskande
 • Vi håller ordning på tid och innehåll själva
 • Vi håller inte panelsamtal – de är för tråkiga…. 
 • Inget arvode utgår – vi tar heller inte någon anmälningsavgift från deltagarna

Vill du anmäla intresse som talare/ge workshop?
Skicka in ditt förslag – sätt rubrik, ämne och syfte med dragningen och vem du/ni är här:
ANMÄLAN