Studenthälsa

På Berghs anser vi att det är viktigt att arbeta proaktivt med studenthälsa. Vi anordnar förebyggande gruppaktiviteter, information samt stöd på olika sätt för olika behov för att främja mående, psykisk hälsa, stresshantering samt en inkluderande miljö. Vi arbetar även kontinuerligt med att utbilda och stötta vår personal som jobbar med våra heltidsstudenter inom frågor som rör studenthälsa.

Specialpedagogiskt stöd

Du som studerar ett heltidsprogram på Berghs och har behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning har rätt till det. Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd tar du kontakt med din Programansvarig och Programkoordinator vid utbildningens start eller vid behov.

Psykoterapeutledda samtal

Sedan några år tillbaka har vi ett forum på skolan under ledning av psykoterapeuten Helena Killander. Berghs erbjuder varje klass på heltidsutbildningarna samtal kring stresshantering, prestation och återhämtning samt individuella stödsamtal som studenter kan boka in sig på vid behov. Dessa individuella samtal sker med tystnadsplikt och är kostnadsfria för studenter.

Stöd och råd för dig som är kursansvarig på Berghs heltids­utbildningar

Berghs erbjuder stöd och rådgivning till dig som är kursansvarig i frågor som rör studenternas hälsa och specialpedagogik.

Studentledda initiativ:

Berghs Student Support Group

BSSG är ett studentdrivet samlingsforum för personer med NPF eller andra utmaningar som kan vara till hinder i studier. Initiativets huvudsakliga syfte är att skapa en trygg plats för Berghs heltidsstudenter att både ge och få stöd av varandra, dela tankar och byta tips och verktyg. Initiativet är dessutom till för att lyfta förbättringsmöjligheter som gör sig tydliga i samband med samlade erfarenheter. På det sättet kan studenter bidra till att utveckla den miljön de befinner sig i.

Förutom stödet är initiativets målsättning att mötesstrukturen ska kännas utvecklande för studenterna under läsåret. På det sättet får studenter verktyg och lärdomar att ta med sig efter examen

Berghs BIPOC Students

Berghs BIPOC Students är ett studentdrivet forum som är en stödjande gemenskap av utbildning, lärande, opinionsbildning och radikal self-care för studenter på Berghs School of Communication. Vi använder paraplytermen ”BIPOC” avsiktligt i syfte att skapa ett brett utrymme för alla människor som identifierar sig som medlemmar av rasmässigt och/eller etniskt marginaliserade grupper. Vi välkomnar och hyllar våra medlemmars nyanser, olikheter och delade erfarenheter och inser att navigering i dessa komplexiteter är grunden för att bygga autentiska relationer, lärande och gemenskap. Vi välkomnar alla som identifierar sig som färgade personer – oavsett om de är adopterade, mixade, infödda, flyktingar och/eller invandrare. 

Vi träffas regelbundet för samtal, inspirationsföreläsningar och mer.