Berghs Student Support Group

BSSG är ett studentdrivet samlingsforum för personer med NPF eller andra utmaningar som kan vara till hinder i studier. Initiativets huvudsakliga syfte är att skapa en trygg plats för Berghs heltidsstudenter att både ge och få stöd av varandra, dela tankar och byta tips och verktyg. Initiativet är dessutom till för att lyfta förbättringsmöjligheter som gör sig tydliga i samband med samlade erfarenheter. På det sättet kan studenter bidra till att utveckla den miljön de befinner sig i.

Hur funkar det?
För de studenter som deltar i gruppen finns det fyra mötestillfällen per läsår. Varje
mötestillfälle har ett tema som forum-samtalet utgår ifrån. Nästkommande tema är
en utveckling av föregående mötestillfälle.

Förutom stödet är initiativets målsättning att mötesstrukturen ska kännas utvecklande
för studenterna under läsåret. På det sättet får studenter verktyg och lärdomar att ta
med sig efter examen.

Kontakt
Vid frågor eller funderingar mejla: bssg@berghs.se