Ägare och styrning

Berghs är en fristående kommunikationsskola helägd av Intendia Group. Intendia är en utbildningskoncern med verksamhet i Sverige och Norge, och består av elva starka självständiga varumärken. Berghs affärsidé är att erbjuda kompetens inom strategi, kreation och innovation som kan omsättas i handling omedelbart.

Berghs Ledningsgrupp
Berghs ledningsgrupp finns till för att göra ledararbetet mer effektivt. Identifierar förändringsbehov och leder skolans utveckling framåt, genom att tillföra olika perspektiv och alternativa vägar.

Berghs Advisory Board
Berghs Advisory Board lyfter utmaningar som företag, byråer och organisationer ställs inför idag och undersöker vilka kompetenser som saknas eller behövs stärkas. Det är även ett viktigt forum för Berghs strategiska utvecklingsområden.

Berghs inkluderingsråd
Berghs inkluderingsråd har etableras som ett led i att Berghs vill öka hastigheten i inkluderingsarbetet. Uppdraget för rådet är att jobba för att konkretisera aktiviteter som gör skillnad, bidra till breddat nätverksbygge, ta fram koncept och verktyg som leder till att kommunikations­branschen representeras av fler med fler perspektiv.

Rådet leds av Marie Alani, Head of Full-time Programs och från Berghs deltar även Lina Kellgren, Marknadschef.

Berghs pedagogiska råd
Berghs pedagogiska råd är ett forum för att utveckla och förbättra Berghs pedagogik samt finslipa vår leverans av högkvalitativa utbildningar. Eftersom Berghs har över 800 yrkesverksamma lärare under ett år vill vi kontinuerligt erbjuda stöd att utvecklas som pedagoger.