Ägare och styrning

Berghs är en fristående kommunikationsskola helägd av Intendia Group. Intendia är en utbildningskoncern med verksamhet i Sverige och Norge, och består av elva starka självständiga varumärken. Berghs affärsidé är att erbjuda kompetens inom strategi, kreation och innovation som kan omsättas i handling omedelbart.

Berghs Ledningsgrupp
Berghs ledningsgrupp finns till för att identifiera förändringsbehov och leda skolans utveckling framåt, genom att tillföra olika perspektiv och alternativa vägar.

Berghs Advisory Board
Berghs Advisory Board lyfter utmaningar som företag, byråer och organisationer ställs inför idag och undersöker vilka kompetenser som saknas eller behövs stärkas. Det är även ett viktigt forum för Berghs strategiska utvecklingsområden.

Rådet leds av Camilla Wallander (CEO) och medverkar gör även programansvariga, marknadschef, chef kursverksamheten, ansvarig för programverksamheten och projektledare skräddarsydda lösningar.

Berghs Advisory Board – Urban Design and Planning

Har i syfte att fånga olika perspektiv och tillsammans bidra till utveckling av relevanta kurser och utbildningar inom Urban Design & Planning. Uppdraget är att dela omvärldsbevakningar och delta i utvecklingen av kurser, utbildningar och forum inom området. Alltid med ett nyfiket ”what if”-angreppssätt.

Rådet leds av Camilla Wallander, i samverkan med Linn Tornerhielm och Marie Alani på Berghs.

Berghs inkluderingsråd
Berghs inkluderingsråd har etableras som ett led i att Berghs vill öka hastigheten i inkluderingsarbetet. Uppdraget för rådet är att jobba för att konkretisera aktiviteter som gör skillnad, bidra till breddat nätverksbygge, ta fram koncept och verktyg som leder till att kommunikations­branschen representeras av fler med fler perspektiv.

Rådet leds av Marie Alani, Head of Full-time Programs och från Berghs deltar även Lina Kellgren, Marknadschef.