Om Berghs

Berghs Ledningsgrupp Berghs ledningsgrupp finns till för att identifiera förändringsbehov och leda skolans utveckling framåt, genom att tillföra olika perspektiv och alternativa vägar.

Berghs Advisory Board Berghs Advisory Board lyfter utmaningar som företag, byråer och organisationer ställs inför idag och undersöker vilka kompetenser som saknas eller behövs stärkas. Det är även ett viktigt forum för Berghs strategiska utvecklingsområden.

Rådet leds av Camilla Wallander (CEO) och medverkar gör även programansvariga, marknadschef, chef kursverksamheten, ansvarig för programverksamheten och projektledare skräddarsydda lösningar.

Berghs Advisory Board - Urban Design and Planning Har i syfte att fånga olika perspektiv och tillsammans bidra till utveckling av relevanta kurser och utbildningar inom Urban Design & Planning. Uppdraget är att dela omvärldsbevakningar och delta i utvecklingen av kurser, utbildningar och forum inom området. Alltid med ett nyfiket ”what if”-angreppssätt.

Rådet leds av Camilla Wallander, i samverkan med Linn Tornerhielm och Marie Alani på Berghs.

Berghs Advisory Board on DEIB Berghs Advisory Board on DEIB har etablerats som ett led i att Berghs vill öka hastigheten i inkluderingsarbetet. Uppdraget för Advisory Board är att jobba för att konkretisera aktiviteter som gör skillnad, bidra till breddat nätverksbygge, ta fram koncept och verktyg som leder till att kommunikations­branschen representeras av fler med fler perspektiv. "DEIB" står för Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging.

Advisory Board leds av Marie Alani, Head of Faculty.

Berghs International Advisory Board Berghs International Advisory Board är en viktigt plattform for Berghs internationalella utveckling. Uppdraget för medlemar är att dela omvärldsbevakningar och delta i utvecklingen av kurser och utbildningar som är relevanta utanför Sverige.

  • Andreas Conradi, Senior Business Manager, Service Design, TCS Pace Port Amsterdam
  • Michael Aneto, Chief Design Officer, SAI, Amsterdam
  • Patrik Hamilton Walsh, CEO Glotal, Stockholm
  • Erika Lauro, Product Designer Babbel, Berlin
  • Chris Lawrence, SVP Marketing, Einride, Stockholm
  • Tobias Lindborg, Associate Creative Director, TBWA \ Media Arts Lab, Los Angeles - New York
  • Christine Rainford, Business Lead Advertising, Brand & Content, Ogilvy, Zürich
  • Jane Ruffino, Founder and Content Designer, Character, Stockholm
  • International Advisory Board leds av Marco Ortolani, Director of International Business, and Marie Alani, Head of Faculty.