Om Berghs

Tillgänglighet & stöd

På Berghs är vi engagerade i att skapa en inkluderande och tillgänglig miljö för alla – studenter, kursdeltagare, lärare, besökare, co-workers och personal. Vi strävar efter att alla ska känna sig bekväma och trygga hos oss.

Tillgänglighet i våra lokaler och närområde

Disposition av våra ytor:
Våningsplan -1 (nedre planet): Alla klassrum ligger på samma våningsplan där det även finns bord och bänkar, pentry och vattenkran att kunna fylla på vattenflaska. Det finns eluttag i alla klassrum.

Våningsplan 1 (entréplanet): Receptionen, Aulan, Café Irma och övriga öppna områden för studerande ligger på ett gemensamt våningsplan där det även finns förvaringsskåp och mikrovågsugnar. På detta våningsplan finns olika typer av ytor med soffor, fåtöljer, bord och stolar, m.m.)

Berghs befinner sig i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden. Det går tunnelbana (närmaste station är Ropsten som ligger på 10 min promenadavstånd), eller buss som stannar på Bobergsgatan på ett par minuters promenadavstånd från Berghs. I området finns restauranger, matbutik samt apotek. Tvärs över gatan tar man sig enkelt ned till Husarviken där det finns bryggor, sittmöbler och fina promenadstråk. Längs vattnet finns även ett utomhusgym.

Om du har några frågor eller förslag angående tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.

Studenthälsa

Vi har flera heltidsprogram på Berghs med mängder av studenter som är hos oss varje dag och vi tycker att det är viktigt att arbeta proaktivt med studenthälsa. Vi anordnar förebyggande gruppaktiviteter, information samt stöd på olika sätt för olika behov för att främja mående, psykisk hälsa, stresshantering samt en inkluderande miljö. Vi arbetar även kontinuerligt med att utbilda och stötta vår personal som jobbar med våra heltidsstudenter inom frågor som rör studenthälsa.

Specialpedagogiskt stöd för heltidsstuderande

Du som studerar ett heltidsprogram på Berghs och har behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning har rätt till det. Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd tar du kontakt med din programansvarig och programkoordinator vid utbildningens start eller vid behov. Du som har en varaktig medicinskt dokumenterad funktionsnedsättning har möjlighet att få särskilt pedagogiskt stöd. Exempel på varaktig funktionsnedsättning: dyslexi, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, syn- eller hörselnedsättningar och rörelsenedsättningar.

Berghs erbjuder stöd och rådgivning till dig som är kursansvarig i frågor som rör studenternas hälsa och specialpedagogik.

Psykoterapeutledda samtal

Sedan några år tillbaka har vi ett forum på skolan under ledning av psykoterapeuten Helena Killander. Berghs erbjuder varje klass på heltidsutbildningarna samtal kring stresshantering, prestation och återhämtning samt individuella stödsamtal som studenter kan boka in sig på vid behov. Dessa individuella samtal sker med tystnadsplikt och är kostnadsfria för studenter.

Studentledda initiativ

Vi har olika studentledda initiativ och är öppna för att våra heltidsstudenter är med och samskapar intitiativ när behov uppstår. Tidigare intitiatv har t.ex. varit Berghs Student Support Group (BSSG - ett studentdrivet samlingsforum för studenter med NPF eller andra utmaningar som kan vara hinder till studier) och Berghs BIPOC (ett studentdrivet forum för studenter som identifierar sig som färgade personer).