Om Berghs

Hållbarhet

Vi kopplar hållbarhet till Berghs redan existerande värdegrund för att göra det naturligt, välfungerande, lönsamt, trovärdigt och stärkande för skolan. Berghs använder begreppet "hållbar utveckling" och räknar med både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.

Vår hållbarhetspolicy

Berghs gyllene regel är och har länge varit "egna ambitioner ska uttryckas och förverkligas med hänsyn till andras intressen, inte på bekostnad av dem". Det är en bra utgångspunkt. Till andras intressen, och till våra egna också för den delen, räknar vi en hållbar framtid. 

Berghs hållbarhetsstrategi

Berghs samverkar med och mellan medarbetare och samhälle, vill minska negativ miljöpåverkan samt inspireras av de bästa. Berghs jobbar inkluderande och vill bidra till att lösa riktiga problem. Två av våra förhållningssätt är utvecklar och inkluderar. Det betyder att vi är öppna för förändringar och vill hitta kreativa sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi vill testa, prova och förstår att det är en ständig rörelse. Vi vill också kommunicera ärligt och transparent.

Berghs vision inom hållbar utveckling

Berghs utbildning ska inspirera till hållbar kommunikation och leda till förändring som gör världen lite bättre.  Berghs vision: Vi vill hjälpa världen att kommunicera bättre, kommunikation som adderar värde och är hållbar.

Cirkel.001

Hållbar kommunikation:
Hållbar kommunikationen handlar om medvetenhet och långsiktighet. Kommunikation som gör skillnad långsiktigt för människan, företaget och omvärlden. Att vara ärlig och hålla sitt löfte.

Kommunikation som påverkar inte bara genom det man säger, utan det man gör. Allt från det personliga mötet till slutgiltig kommunikation.

Vi uppdaterar löpande de aktiviteter vi gör inom utbildning, miljö, etik, omvärld och medarbetare. Ta del av vårt hållbarhetsarbete