hållbarhet

Hållbarhet

Vi kopplar hållbarhet till Berghs redan existerande värdegrund för att göra det naturligt, välfungerande, lönsamt, trovärdigt och stärkande för skolan. Berghs använder begreppet "hållbar utveckling" och räknar med både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.

Vår hållbarhetspolicy kopplas ihop med Berghs gyllene regel att “egna ambitioner ska förverkligas med hänsyn till andras intressen, inte på deras bekostnad”. Detta inkluderar en hållbar framtid. Vår hållbarhetsstrategi innebär att vi samverkar med medarbetare och samhälle för att minska miljöpåverkan och inspireras av de bästa. Vi jobbar inkluderande, är öppna för förändringar och vill hitta kreativa lösningar på hållbarhetsfrågor. Vi vill också kommunicera ärligt och transparent kring hållbarhet.

Berghs vision inom hållbar utveckling är att våra utbildningar ska inspirera till hållbar kommunikation som leder till positiv förändring. Vi vill hjälpa världen att kommunicera bättre genom värdeskapande kommunikation. Hållbar kommunikation handlar om medvetenhet och långsiktighet. Den gör skillnad för människor, företag och omvärld genom ärlighet och pålitlighet. Kommunikation påverkar inte bara genom ord, utan också genom handling. 

Berghs bryr sig om utbildning, miljö, etik, omvärld och våra medarbetare. Vi gör löpande nya aktiviteter som kan bidra till att skapa en positiv impakt! Ta del av vårt hållbarhetsarbete

Cirkel.001