Hållbarhet

Vi kopplar hållbarhet till Berghs redan existerande värdegrund för att göra det naturligt, välfungerande, lönsamt, trovärdigt och stärkande för skolan. Berghs använder begreppet ”hållbar utveckling” och räknar med både sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.

Vår hållbarhetspolicy

Berghs gyllene regel är och har länge varit ”egna ambitioner ska uttryckas och förverkligas med hänsyn till andras intressen, inte på bekostnad av dem”. Det är en bra utgångspunkt. Till andras intressen, och till våra egna också för den delen, räknar vi en hållbar framtid. Hållbarhetsfrågorna på Berghs drivs under vad vi kallar: Berghs bryr sig.

Berghs hållbarhetsstrategi

Berghs samverkar med och mellan medarbetare och samhälle, vill minska negativ miljöpåverkan samt inspireras av de bästa. Berghs vill jobba inkluderande och bidra till att lösa riktiga problem. Två av våra förhållningssätt är utvecklar och inkluderar. Det betyder att vi är öppna för förändringar och vill hitta kreativa sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi vill testa, prova och förstår att det är en ständig rörelse. Vi vill också kommunicera ärligt och transparent.

Berghs vision inom hållbar utveckling

”Berghs utbildning ska inspirera till hållbar kommunikation och leda till förändring som gör världen lite bättre”. Ref Berghs vision: Vi vill hjälpa världen att kommunicera bättre. Kommunikation som adderar värde och är hållbar.

Cirkel.001

Med hållbar kommunikation menas:
Hållbar kommunikationen handlar om medvetenhet och långsiktighet. Kommunikation som gör skillnad långsiktigt för människan, företaget och omvärlden. Att vara ärlig och hålla sitt löfte. Kommunikation som påverkar inte bara genom det man säger, utan det man gör. Allt från det personliga mötet till den slutgiltiga kommunikationen.

Ta del av vårt hållbarhetsarbete