Om Berghs

Berghs School of Communication

På Berghs älskar vi all form av kommunikation. Vi vill fortsätta att utbilda framtidens bästa kommunikatörer och se dem utvecklas, något vi gjort sedan 1941.

Berghs är en världsledande skola inom kommunikation, känd för att konsekvent hålla en hög kreativ nivå och stark innovationskraft. Vi har utsetts till "School of the Year" sju gånger i den internationella tävlingen Future Lions i Cannes och har under de senaste åtta åren i genomsnitt rankats på fjärde plats av hundra i den globala skolrankningen i One Show. Detta understryker våra studenters förmåga att ständigt utforska samt deras kreativa förmåga.

Varje pris och prestation speglar vårt åtagande att upprätthålla en hög standard över tid. Vi strävar efter att skapa en kultur som värdesätter kreativ problemlösning tillsammans. Våra studenter är eftertraktade då de snabbt kan omsätta sin kunskap i handling, och en övervägande majoriteten får jobb inom sex månader efter avslutad utbildning.

Idag spelar nätverk en avgörande roll, och Berghs är ett centralt nav för kommunikation i Sverige. Hos oss möts tusentals personer varje år för att uppdatera sin kunskap, och hundratals inspiratörer från branschen delar sina erfarenheter, vilket leder till kontinuerliga nya och spännande samarbeten. Vi bjuder in till event som Berghs Morning Routine - frukostföreläsningar, Unconference - forum för kunskap och samtal, Berghs Career Day - studenter möter potentiella arbetsgivare och Berghs Festival - för att fira och utforska kreativitet och kommunikation. Genom dessa evenemang och vår kontinuerliga spaning  ”According to Berghs” bidrar vi till att stärka och utveckla kommunikations­branschen.

Från kunskap till kompetens

Berghs arbetar nära näringslivet för att tillgodose efterfrågade kompetenser och vår pedagogik handlar om att omsätta teorier i praktiken genom att integrera verkliga utmaningar i klassrummet. Vi omvandlar kunskap till kompetens genom praktisk tillämpning, övning, reflektion, och feedback. Våra lärare, som är ledande yrkesverksamma, inspirerar genom att dela sin erfarenhet för att väcka nyfikenhet att självständigt tackla problem. Vårt löfte är att erbjuda kommunikationsutbildning inom kreativitet, strategi och innovation som kan omsättas i handling omedelbart.

Vi vet att kommunikation bidrar till att hitta innovativa lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Vi tror på integration mellan studenter, utbildningar, discipliner, näringslivet, byråer, entreprenörer och företag. Därför förbereder vi varje individ med ett processtänk för att hantera snabba förändringar och klara en kreativ symbios mellan Human Intelligence (HI) och Amplified Intelligence (AI).

Utbildning som utvecklar och öppnar dörrar

Våra nätverk bildar ett ekosystem där studenter, kursdeltagare och företag möter de främsta yrkesverksamma inom respektive kompetens, vilket säkerställer relevant kunskap och direkt tillämpning. Talanger och uppdragsgivare möts i dialog och öppnar nya dörrar. Berghs utbildar alla inom kommunikations­branschen – från nyfikna till specialister, från bas till spets, och inom alla kommunikationsdiscipliner. Vårt mål är att alla studenter ska få jobb, stärkas i sina yrkesroller och vara trygga att utvecklas vidare.

Välkommen till Berghs School of Communication – vi vill se dig växa och utbilda dig för livet som kommunikatör.

Berghs pedagogik är dynamisk och utvecklas ständigt med våra lärare och kursansvariga. Vi testar kontinuerligt nya verktyg och metoder och har framgångsrikt utvecklat en undervisningsmodell bestående av följande huvuddelar:

ACTION BASED LEARNING

Action based learning är praktiskt lärande. Vi lär genom handling, inte bara teori, till exempel genom kundcase. Detta ger deltagarna insikt i praktisk kunskapstillämpning, samarbete och gruppdynamik. Det följer principen att vuxna lär sig bäst genom handling. Genom praktiskt arbete - individuellt eller i grupp - stärks deltagarnas förmåga att fatta kloka beslut. Vi ser lärandeprocessen som iterativ; vi uppmanar att testa, utvärdera och förbättra. Misstag blir lärdomar och reflektion avslutar inlärningen.

PERSPEKTIV

Att välkomna olika perspektiv innebär att värna om inkludering och mångfald. Genom att ha en stor mängd lärare som ger sitt perspektiv på ett ämne, och sammanföra studenter med olika yrkesinriktningar och erfarenheter främjas kreativitet och förståelse.

Empati och respekt är viktigt för att utmana studenternas tankemönster, vilket främjar kritiskt tänkande och djupare diskussioner. Inkludering ser till att varje individ känner sig sedd och hörd, vilket stärker självkänslan och motivationen att delta aktivt.

ANDRAGOGIK

Andragogik beskriver inlärningsprinciper och metoder anpassade för vuxna, i kontrast till pedagogik som gäller för barn. Det betonar vuxnas behov, erfarenheter och motivationsfaktorer, vilket skapar mer relevanta och engagerande inlärningsupplevelser.

VÅRA KURSANSVARIGA

Vi strävar efter att vara i framkant inom utbildning och pedagogik. Alla kursansvariga genomgår en pedagogisk onboarding, “LAB” (Learning According to Berghs):

 • Tillämpat lärande, reflektion och feedback är centrala för oss 
 • Vi värderar teorier och modeller pragmatiskt - efter hur väl de fungerar i praktiken
 • Vi arbetar med uppgifter, workshops och gruppcase för att dela erfarenheter 
 • Vi har inga tentor och minimalt med teori. Istället jobbar vi med verkliga, case-baserade problem där samtal och samarbete står i fokus. 

Berghs är ett värderingsdrivet företag som bryr sig om samhället vi verkar i. Vi håller oss uppdaterade kring utmaningar och lösningar som rör både miljö och människor. Vi arbetar inkluderande och vill bidra till att lösa verkliga problem. Våra två förhållningssätt är att utveckla och inkludera, vilket innebär att vi är öppna för förändringar och ständigt söker kreativa sätt att arbeta.

Värdegrunden gäller oss alla - studenter, lärare och anställda på Berghs:

 • Vi står upp för alla människors lika värde och är övertygade om att mångfald och inkludering skapar de bästa förutsättningarna för lärande och skapande
 • Vi skapar tillsammans en trygg miljö där kreativitet får full kraft och vågar testa nya idéer
 • Vi tror på positiva effekter av en mångfald av kompetenser, erfarenheter och olika sätt att tänka och lösa problem
 • Vi står upp för en jämlik kultur, och visar i ord/handling att vi backar varandra
 • Vi nyttjar kraften av kreativ problemlösning och samverkan i team
 • Vi bryr oss om att alla medarbetare ska må bra, känna engagemang och ta ansvar på sin arbetsplats.
 • Viktigt är hur vi beter oss mot varandra, att vi delar med oss till varandra och samverkar. Vi bryr oss om relationen till våra studenter, kursdeltagare, föreläsare och hur de har det hos oss.
 • Vi fokuserar på att utbildningarna håller högsta kvalitet och att alla på bästa sätt kan tillgodogöra sig det vi lär ut.

Vid tveksamhet kring ett uppdrag/samarbete ställer vi oss två frågor: ”Har företaget/organisationen/varumärket en inkluderande affärsidé?" Om ej: "Kan Berghs på något sätt förändra deras grundvärderingar?" Om nej på bägge frågor finns ej grund för samverkan. 

Allas bidrag bygger Berghs, allas agerande är viktigt – allting kommunicerar!

Kvalitetsarbetet är helt centralt för oss eftersom kvalitet i leverans och innehåll är avgörande för vår verksamhets utveckling och framgång.

 • Vi har alltid en namngiven kurs- och eller utbildningsansvarig tillgänglig för deltagaren
 • Kurserna bygger på ett aktuellt yrkesnära och bransch relevant innehåll
 • Vi ger kursdeltagaren möjlighet att lära direkt från yrkesverksamma i branschen
 • Våra undervisningslektioner leds alltid av en ansvarig lärare eller handledare
 • Vid behov av att dela tankar eller rapportera kvalitetsbrister under utbildningstiden görs det direkt till Kursansvarig, eller via utbildningskoordinator
 • Våra lokaler och digitala plattform ska ge goda förutsättningar
 • Våra kursplaner och kursmål ska vara transparenta för deltagarna

Berghs är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som godkänts enligt deras krav. Vi uppfyller högt ställda krav på arbetsmarknadsrelevans, organisation, lärande, kompetens, struktur, metodutveckling, resultatuppföljning och kvalitetsarbete. I senaste revisionen uppmärksammades vårt engagemang i att kontinuerligt anpassa kurserna till branschens föränderliga behov. Vårt arbete med "The Inner Development Goals" och fokus på AI i utbildningarna visar hur Berghs ligger i framkant av utbildningsmetodik.

Berghs heltids­utbildningar svarar upp mot kvalitetskrav satta av Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans utbildningar ska tillgodose verkliga behov av kompetens i arbetslivet och all utbildning inom ramen för YH ska leda till anställning eller eget företagande där arbetslivet är engagerade i såväl utformningen som genomförandet.

Vår ekonomi har varit stabil över åren, därav ett starkt kreditvärde. Vårt företag har kreditklass fem, dvs högsta kreditklass intygat av Syna (experter på kreditupplysningar och marknadsinformation). För detta krävs ett långsiktigt, transparent och stabilt arbete .
Berghs är en del av AcadeMedia, Skandinaviens ledande utbildningsleverantör. Koncernen är verksam i hela utbildningskedjan och vi ingår i området för vuxenutbildningar med visionen att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Läs mer om AcadeMedias kvalitetsarbete här. https://academedia.se/hallbarhet/kvalitet/

Berghs startades 1941 av Gösta och Irma Bergh. Skolan heter då Reklamtekniska skolan och byggde på ämnen som dekoration, illustration och annonsteckning. Skolan började tidigt diplomera både reklam- och marknadskonsulenter, för att svara upp både mot byråsidan och företag. Berghs började satsa på dagskola och aftonskola på 70-talet, distansskola på 80-talet och skräddarsydda utbildningar i början av 90-talet. Från 1 juli 2000 heter vi Berghs School of Communication och har över åren byggt upp ett starkt internationellt anseende. Berghs förmåga att hålla hög kvalitet och utveckla nya relevanta kurser som framtidssäkrar kompetens. 

Läs gärna mer om Berghs från 1941 till idag.