Artiklar

Denna artikel är lite äldre! Här hittar du vårt aktuella kursutbud.

Berghs startar ett inkluderingsråd

Berghs vill öka hastigheten i arbetet att få fler unga att söka sig till kommunikations­branschen, vilket kräver en ännu mer inkluderande bransch samt fler förebilder. Berghs är en ledande aktör inom utbildning som tar utgångspunkt i kommunikation, och för att lyckas hålla positionen krävs det en utvecklingskultur och inkludering av en mångfald av perspektiv i allt som görs.

Skrivet av David Lindh
Juni 28, 2018

Idag saknas perspektiv inom kommunikations­branschen och förändringen går för långsamt i den riktning där fler känner sig välkomna och representerade. Det gäller även kunskapsnivån och kompassen kring normkreativ och inkluderande kommunikation.

Inkludering 2.0

I höstas satte vi igång projektet ”Inkludering 2.0” för att skapa en tydlig riktning. Vi har definierat begrepp, förväntad effekt av ökad mångfald, satt mål och aktiviteter på kort och lång sikt.  Nu tillsätts ett externt inkluderingsråd för att få extra kraft i detta viktiga arbete” säger Camilla Wallander, VD på Berghs.

Uppdraget för rådet är att jobba för att konkretisera aktiviteter som gör skillnad, bidra till breddat nätverksbygge, ta fram koncept och verktyg som leder till att kommunikations­branschen representeras av fler perspektiv.  

– Vi vill kunna skapa förändring i branschen, och det krävs att vi jobbar hårt idag med de som är framtiden. Det handlar bland annat om att bredda perspektivet för dagens studenter och utöka poolen av talanger. Det är en stor ära att kunna vara med i inkluderingsrådet som får chansen att förändra Berghs och branschen till det bättre, Faduma Aden, grundare av byrån Contelier.

– För mig handlar det om branschens utveckling, trovärdighet och överlevnad. Vi måste våga börja representera fler perspektiv. Det kommer att leda till bättre insikter, tjänster, produkter och innovationer men framförallt effektivare arbetsgrupper och kommunikationslösningar. Som världens bästa kommunikationsskola blir Berghs därför den naturliga mötesplatsen för denna förändring, säger David Khabbazi, VD på I am Collective.

Berghs prioriterar inkluderingsfrågan

– Inkludering är en viktig fråga för oss. Genom en ökad mångfald bland studenterna skapas möjlighet till fler perspektiv i samtal, högre innovationsgrad i samverkansprojekt och fler olika perspektiv till branschen. Med mer kunskap om normkreativ kommunikation känner sig fler inkluderade i olika kommunikationslösningar, säger Camilla Wallander.

Ett inkluderingsarbete bland lärarna kommer också leda till en ökning av antalet perspektiv och med det nya insikter för studenterna. Genom representation av fler förebilder bland lärare kan i sin tur bidra till att fler studenter med olika bakgrund söker sig till Berghs.

Här är medlemmarna i Berghs inkluderingsråd 2018/2019:  

  •      David Khabbazi, VD och tvärkulturell kommunikationsstrateg i byrån I am Collective.
  •      Faduma Aden, grundare av byrån Contelier med fokus på inkludering och affärsutveckling. Utsedd till Global Shaper av World Economic Forum.
  •      Naod Abera, Head of Communications, Kista Science City och PR-och Kommunikations­ansvarig Järvaveckan.
  •      Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetsspecialist på Sweco, inspiratör och initiativtagare till projekt som ”weareclimatchange”.
  •      Babak Azarmi, grundare av TRANS94 tidigare RMH Sweden, samt initiativtagare till boken "Third Culture Kids".
  •      Suzan Hourieh Lindberg, Volvo Cars Mobility och grundare av Diversity Management nätverket The Social Few.

Berghs inkluderingsråd samlas för kreativa samtal varannan månad. Rådet leds av Camilla Wallander, VD & Marie Alani, Program Director, International Programs på Berghs.