Här kan du ta del av sändningen från arbetsprovsläppet 2017.

http://berghsvideo.wistia.com/medias/3srs70a4vy?embedType=async&videoFoam=true&videoWidth=640

Produktionsledare

Johan Malmberg

Produktionsledare