Att leda innovativa processer

Vi befinner oss mitt i den digitala transformationen där innovation spelar en allt större roll. Innovationer ska skapa nya typer av tjänster, arbeten samt produkter och ta oss vidare in i framtiden. I och med detta har ett nytt behov av processledare skapats – att leda innovativa processer.

Som processledare behöver du arbeta interdiciplinärt och samverka mellan teknik, ekonomi och beteendevetenskap för att utnyttja individens samt gruppens kreativa potential fullt ut. Du utvecklar en förmåga att se helheten, skapa nya produkter, tjänster eller organisationsförändringar.

Genomgång av olika innovationsprocesser – Design Thinking – ett kreativt förhållningssätt, men framförallt en metod för att lösa komplexa problem samt Design Sprint – att lösa komplexa utmaningar på kort tid.

Här behöver även hänsyn tas till målgrupp – Personas samt hur man bäst testar och arbetar med Prototyping – att omsätta skisser till prototyper för att komplettera verktygslådan för att bli en ledare av innovationsprocesser.

Vem är utbildningsdagen för:

För dig som jobbar med produkt-, organisations-, idé- eller affärsutveckling. Eller med kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, såväl som i eget företag.

Utbildningsansvarig: Fredrik Heghammar

Antal lektionstimmar: 1 heldag, totalt 6 utbildningstimmar

Datum: 18:e mars, kl. 09:00-16:00

Plats: Grand North, Östersund

Sista ansökningsdag: 9:e mars

Pris: 3900:- exklusive moms

Anmälan: cecilia.sjodin@berghs.se