Behörighet och urval

Observera att behörighet, särskilda förkunskaper samt urval skiljer sig mellan våra olika program. Titta på programsidan för den utbildning du vill söka för att läsa om vad som gäller specifikt för den.

Grundläggande behörighet

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven, och även den som inte har fullständigt slutbetyg från gymnasiet kan vara behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning. Läs längre ner om reell kompetens.

Du har grundläggande behörighet om du:

1) har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
2) har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
3) är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
4) genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

På våra utbildningar Art Director/Copywriter och Communication Design finns även krav på särskilda förkunskaper. Du behöver ha minst 1 års yrkeserfarenhet inom valfritt område. Yrkeserfarenheten kan även motsvaras av 1 års eftergymnasiala studier. I din ansökan behöver du skicka med intyg som styrker dina särskilda förkunskaper.

Reell kompetens

Vad är reell kompetens? Jo, om du saknar grundläggande behörighet kan du ansöka om att få dina eventuella tidigare erfarenheter och utbildningar tillgodoräknade för att uppväga detta.

Hur åberopar jag reell kompetens?

1. Bifoga ett brev med din ansökan där du beskriver vad det är du saknar i de formella behörighetskraven.
2. Beskriv med vilka erfarenheter du anser dig kunna validera det du saknar med reell kompetens.
3. Skicka med intyg som styrker din erfarenheter, exempelvis arbetsgivarintyg/betyg.
4. Klicka i rutan för Reell kompetens i ansökningsformuläret.

Urval

I de fall vi har fler sökande än platser till en utbildning gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Du kan inte gå vidare till urvalsprocessen om du inte uppfyller grundläggande behörighet. Urvalet består av två faser:

Fas 1 Bedömning av arbetsprover: Arbetsproverna bedöms anonymt enligt kriterierna idéhöjd, utförande och relevans. OBS. Det är viktigt att du inte har skrivit ditt namn i arbetsprovsfilen som du skickar in till oss. 

Om du uppfyller kraven för fas 1 går du vidare till fas 2.

Fas 2 Intervju: Resonemang kring arbetsproverna med syfte att säkerställa att den sökande har möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

De olika delarna ger poäng till din ansökan och de sökande som uppnår högst poäng i urvalet erbjuds en plats till utbildningen. 

Antagning

Om du blir erbjuden en plats på en utbildning blir du att bli ombedd att aktivt tacka ja eller nej till din plats senast ett specifikt datum. De som blir antagna är de som har samlat ihop flest poäng i urvalet. Om du får besked att du har fått en reservplats finns det fortfarande chans att du får en plats på utbildningen om någon av de antagna tackar nej. Antagningsbeskedet skickas ut i juni.