Berghs + Grand North

berghs + grand north

Samarbetet mellan Grand North och Berghs School of Communication startade redan 2018.

Konceptet är fortsatt att erbjuda kurser, inspirationsföreläsningar och workshops på plats i Östersund. Kostnadseffektivt och anpassat för långsiktig kompetenshöjning, kort som lång. Sedan starten har ett 10-tal olika kurser och inspirationsföreläsningar genomförts i Östersund med över 70 nöjda deltagare.


Nästa utbildning handlar om effektiv facilitering.

Facilitering

2 heldagar, totalt 12 lektionstimmar

Det finns flera sätt att planera och leda ett möte, förändringsprocesser eller en workshop. Facilitering är ett kraftfullt sätt att involvera deltagarna från passivitet till aktivitet och landa i ett tydligare resultat. Under utbildningen får deltagarna insikter och prova flera olika övningar för att testa facilitering som metod. Utgångspunkten är att den som faciliterar inte nödvändigtvis behöver vara expert i ämnet, utan istället kunnig på att designa och leda den process som leder fram till önskad målsättning.

Föreläsare:

Charlotta Rydholm, energisk, uppskattad och flitigt anlitad föreläsare vid Berghs School of Communication, med lång erfarenhet av att metodiskt lära ut verktyg och ge insikter inom Facilitering.

Anmäl dig till: cecilia.sjodin@berghs.se


Charlotta.Rydholm

Charlotta Rydholm

Course Director

Effektiv Facilitering

Datum

14-15 september

Plats

Grand North, Hamngatan 11 i Östersund

Sista anmälningsdag

Platser kvar

Pris

16 900 kronor exklusive moms