Paketera din ansökan

För att din ansökan ska anses vara komplett behöver följande filer skickas med.

Gymnasiebetyg

Du behöver bifoga slutbetyg från gymnasiet som styrker att du har tagit en gymnasieexamen. Det innebär minst 2250 godkända gymnasiepoäng på en utbildning som omfattar 2500 gymnasiepoäng. Du ska även ha godkända betyg i kurserna: svenska (eller svenska som andraspråk) 1, engelska 5 och matematik 1 samt en kurs gymnasiearbete, 100 poäng.

OBS! Har du inte en kopia av dina betyg, kom ihåg att beställa dem i god till inför sista ansökningsdag.

CV

Ett CV är en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Intyg

Du som söker till Art Director/Copywriter eller Communication Design behöver skicka med intyg som styrker 1 års yrkeserfarenhet eller 1 års eftergymnasiala studier. Det går också bra att att blanda yrkeserfarenhet med studier så länge att det totalt sett är minst 1 år.

Personligt brev

Berätta lite om dig själv på max en A4.

Arbetsprov

Gör arbetsprovet till den utbildning du vill söka. Observera att om du söker fler utbildningar så behöver du göra arbetsprov för respektive utbildning för att din ansökan ska anses vara komplett.

Så här paketerar du din ansökan:

Döp dina filer enligt nedan:

Förnamn_Efternamn_Betyg_Produktionsledning

Förnamn_Efternamn_CV_Produktionsledning

Förnamn_Efternamn_Intyg_Produktionsledning

Förnamn_Efternamn_Personligtbrev_Produktionsledning

Förnamn_Efternamn_Arbetsprov_Produktionsledning
Du ska spara dina dokument i formatet: PDF. Andra format tillåts inte. Du kan lägga in länkar i PDF:en till t.ex. en YouTube-video, vimeo eller hemsida.

Hur går processen till?

  • 4 februari presenterar vi årets arbetsprover, nu kan du börja jobba.
  • 20 april är sista dag att skicka in din ansökan. Se till att den är komplett! Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.
  • Vi behandlar din ansökan och den bedöms efter givna kriterier.
  • Om du efter bedömning går vidare i processen kallas du till intervju. Intervjuerna sker på olika tider för olika program och löper från i mitten på maj till i början av juni.
  • Senast den 22 juni är antagningen klar och besked skickas ut till samtliga sökanden.