Berghs Morning Routine: När befintlig kompetens inte möter digitaliseringens ökade krav

Det krävs ny kunskap och ett delvis nytt mindset för att ställa om.

Datum
30 maj 2018
Tid
08:30 – 09:30
Den här händelsen har redan skett.

Digitaliseringen ställer nya krav på befintlig kompetens, inte minst inom design, projekt- och produktions­ledning, och innehållsskapande. Det har lett till att många företag känner oro för att befintliga kompetensen inte räcker till i den digitala eran. Hur kan man framtidssäkra sig som anställd och hur kan företaget framtidssäkra sina medarbetare? Hur går man från att se kompetensutveckling som kortsiktig kostnad till långsiktig investering. Hur kan ett commitment se ut mellan en person och ett företag som båda har intresse att utvecklas? Vad kostar det att nyanställa jämfört med att utveckla och när är de olika alternativen intressanta?

Lyssna på Camilla Wallander, VD på Berghs och Joakim Thulin, Head of Strategic Insights när de diskuterar alternativen.