Ekonomiska villkor – Kurs

Ekonomiska villkor för Berghs kursutbud

Studieavgift

Studieavgift är den avgift som har fastlagts av Berghs School of Communication att betalas för hela kursen.

Studieavgiften ska vara betald senast vid den på fakturan angivna betalningsdagen. Du får din faktura efter att du tackat ja till platsen.

Berghs SoC tillämpar antagningsbesked/kallelse med svarskrav vilket innebär att du, för att behålla din plats på kursen, ska tacka ja (eller nej om du inte önskar din plats) senast det datum som anges i antagningsbesked/kallelse.

Om du behöver avsäga dig din plats innan kursstart efter att du har tackat ja och ångerrätten har löpt ut debiteras en avgift för administrativa- och uppläggningskostnader på 15 % av kursavgiften. Om du avsäger dig din plats när kursen startat återbetalas ingen del av kursavgiften. Studierna ska genomföras under den kursstart du blivit antagen till. Studieuppehåll kan bara beviljas vid sjukdom styrkt av läkarintyg.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om kursen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar löpt ut har kursdeltagaren accepterat att ångerrätten upphör att gälla i och med kursstart.

Betalning

Det är alltid kursdeltagaren som har det ekonomiska ansvaret gentemot skolan. Om till exempel din arbetsgivare ska betala och inte fullföljer sitt betalningsansvar gentemot skolan, övergår betalningsansvaret till dig personligen.

Fakturan på studieavgiften ska vara reglerad senast angiven dag. För påminnelse utgår särskild förseningsavgift med 150 kronor samt ränta (referensränta +8%). Betalas inte studieavgiften på angiven förfallodag, kan studieplatsen förklaras förverkad.

Presentkort

Avtalet anses ingånget den dag presentkortet inhandlas på vår hemsida. Presentkortet är giltigt i 2 år från inköpsdatum. Presentkortet kan användas som delbetalning. Kvarvarande belopp kan utnyttjas vid senare tillfälle dock senast inom 2 år från inköpsdatum. Det går inte att få beloppet från presentkortet eller resterande belopp utbetalt. Eventuellt restbelopp bortfaller efter giltighetstiden.

Kunskapscheck

En kunskapscheck får alla kursdeltagare som har fått ett kursintyg på någon av våra öppna kurser, från och med september 2019. Kunskapschecken ger dig 10% rabatt på en valfri kurs. OBS! Gäller ej våra skräddarsydda utbildningar, våra heltidsprogram eller våra internationella kurser samt kurser där man redan är antagen och har tackat ja. Giltighetstiden är 365 dagar efter kursavslut och kan användas en gång av antingen dig själv, en vän eller kollega. Kan ej lösas in mot kontanter eller kombineras med andra rabatter.

Återbetalning av studieavgift

Erlagd studieavgift återbetalas inte vid avbokning efter kursstart. Undantag kan göras vid till exempel långvarig sjukdom, styrkt med läkarintyg. Ansökan om avhopp, styrkt med läkarintyg, görs skriftligen till Berghs SoC.

Krav på närvaro

För att erhålla kursintyg krävs minst 80% närvaro på kursen. På många av våra Professionalkurser gäller även särskilda krav för att erhålla kursintyg, allt emellan 80-100 % genomförda och godkända uppgifter.

Studieuppehåll

Studierna skall genomföras under terminen du är antagen till. Vid sjukdom och uppvisande av sjukintyg godkänner vi studieuppehåll till nästkommande termin för den del av kursen som deltagaren inte kan fullfölja. Studieuppehåll godkänns inte av andra skäl.

Nöjd kundåtaganden

Vi strävar efter att alltid möta och individanpassa en lösning som uppfyller kundens önskan. Kontakta utbildningens koordinator för mer information.

Inställd kurs

Berghs har rätt att ställa in en kurs pga för få anmälda deltagare. Anmäld deltagare kommer att bli erbjuden nya kursdatum alternativt full återbetalning av kursavgift.

Reservation för ändringar

Skolan förbehåller sig rätten att göra ändringar.