Info gällande covid-19

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss. Berghs följer fortsatt utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att begränsa smittspridning.

UPPDATERAD 22 DECEMBER.

Vintern 2022 på Berghs

Under hösten 2021 har vi kunnat välkomna såväl studenter som kursdeltagare och co-workers till oss på vår nya adress Bobergsgatan 48 i Norra Djurgårdsstaden. Våra heltidsprogram, dagkurser och kvällskurser sker fysiskt på plats, och ordinarie distanskurser sker på distans. Om det skulle komma nya rekommendationer som omöjliggör undervisning på plats så anpassar vi vår verksamhet därefter. Vänligen läs på varje kurssida vad som gäller för just din valda kurs.

Från 1 december 2021 införde Sverige vaccinationsbevis för evenemang inomhus med fler än 100 personer. Det påverkar inte vår undervisning men däremot allmänna sammankomster som frukostseminarier t ex Berghs Morning Routine. Vi tydliggör i vår eventinformation om det är aktuellt att visa upp sitt vaccinationsbevis.

Berghs ambition är att fortsätta variera formen för vår undervisning, där såväl online som utomhus blir viktiga beståndsdelar. Lektioner och samlingar som genomförs online sker via vår läroplattform Canvas och vårt valda videoverktyg Zoom. Här finns möjlighet att dela text- och videomaterial, ha lektioner live, jobba i gemensamma dokument, föra samtal och genomföra projektarbete i mindre grupper – allt i enlighet med vår pedagogik.

 

Vi har anpassat våra lokaler och rutiner under pandemin.
  •  Vi har lokaler med stora öppna ytor
  •  Justerat lektionstider för att minska antalet som startar samtidigt
  •  Justerat tider för raster och luncher
  •  Ger vissa lektioner och kurser fortsatt online
  •  Utökade rutiner för städ, hygien och hantering i vårt café
  •  Kommunicerar tydligt i huset kring hälsa och hygien
  • Inom kursverksamheten har vi färre deltagare per kurs

Berghs ledning följer kontinuerligt utvecklingen och i händelse av nya restriktioner kan vi på kort varsel ställa om för att bedriva en större del av, eller hela utbildningar, online alternativt återgå till fysisk undervisning i olika hög grad igen.

Berghs som utbildningsanordnare har både ett stort ansvar att genomföra all utbildning på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Kontakta oss gärna för frågor, via vår chat här på Berghs.se eller via mail: info@berghs.se

Mer information:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se/