Info gällande covid-19

Berghs följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att systematiskt begränsa smittspridning.

UPPDATERAD 3 JUNI. De skärpta restriktionerna för minskad smittspridning som infördes i slutet av 2020 innebar att Berghs  flyttade över all verksamhet online vårterminen 2021. Under våren möjliggjorde vi för studenter att kunna sitta och jobba i vår gemensamma studiemiljö, med begränsningar vad gäller antal studenter/dag.

Hösten 2021
Från hösten kommer vi återigen att kunna öppna upp skolan, som nu finns på ny adress Bobergsgatan 48 i Norra Djurgårdsstaden. Vissa lektioner och kurser kommer fortsatt att helt eller delvis göras online, baserat på innehåll och mängd människor.  För höstterminen planerar vi i dagsläget att ge våra dagkurser för Professionals fysiskt på plats, våra kvällskurser som Blended (50% distans, 50% fysiskt) och ordinarie distanskurser på distans. Vänligen läs på varje kurssida vad som gäller för just din valda kurs.

 

Lektioner och samlingar som genomförs online sker via vår läroplattform Canvas och vårt valda videoverktyg Zoom. Här finns möjlighet att dela text- och videomaterial, ha lektioner live, jobba i gemensamma dokument, föra samtal och genomföra projektarbete i mindre grupper – allt i enlighet med vår pedagogik. Mer information om Berghs onlineundervisning finns här. Du kan också läsa om hur en av våra kursdeltagare upplevt onlineundervisningen.

 

Berghs som utbildningsanordnare har både ett stort ansvar att genomföra all utbildning på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

 

Vi har anpassat våra lokalerna och gjort förändringar i undervisningen:

  •   Flyttat till nya lokaler med stora öppna ytor
  •   Möblerat för en säker klassrumsmiljö med mer distans
  •   Justerat lektionstider för att minska antalet som startar samtidigt
  •   Justerat tider för raster och luncher
  •   Ersatt stora samlingar med webinarier och onlineundervisning
  •   Ger vissa lektioner och kurser fortsatt online
  •   Utökade rutiner för städ, hygien och hantering i vårt café
  •   Kommunicerar tydligt i huset kring hälsa och hygien
  •   Infört en “no touch” policy när vi hälsar på varandra

Berghs ledning följer utvecklingen dag för dag och i händelse av nya restriktioner kan vi på kort varsel ställa om för att bedriva en större del av, eller hela utbildningar, online alternativt återgå till fysisk undervisning i olika hög grad igen.

Mer information:
www.folkhalsomyndigheten.se
www.krisinformation.se/