Berghs öppnar huset från augusti

Berghs följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att systematiskt begränsa smittspridning.

UPPDATERAD 4 JUNI. Från den 10 augusti välkomnar vi återigen studenter och kursdeltagare till Berghs skola på Sveavägen i enlighet med myndigheternas nya rekommendationer

En fortsatt extraordinär situation med behov av att hålla nere smittspridningen av Coronaviruset möter vi genom ett antal förändringar och förberedelser.

  • möblerar om för en säker klassrumsmiljö med färre personer
  • ändrar lektionstider för att minska antalet som startar samtidigt
  • justerar tider för raster och luncher
  • ersätter stora samlingar med webinarier och online livesändningar
  • fortsätter ge vissa lektioner och kurser online
  • inför utökade rutiner för städ, hygien och hantering i vårt café
  • kommunicerar tydligt i huset kring hälsa och hygien
  • inför en “no touch” policy när vi hälsar på varandra

Lektioner och samlingar som genomförs online sker via vår läroplattform Canvas och vårt valda videoverktyg Zoom. Här finns möjlighet att dela text- och videomaterial, ha lektioner live och föra samtal och genomföra projektarbete i mindre grupper, allt i enlighet med vår pedagogik.

Om nya restriktioner uppstår i höst ställer vi återigen om alla våra utbildningar online. Mer info om onlineundervisning: http://faq.berghs.se/category/3690/onlineundervisning