Info gällande covid-19

Berghs följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att systematiskt begränsa smittspridning.

UPPDATERAD 12 APRIL. De skärpta råden och restriktionerna för minskad smittspridning med ytterligare begränsning av sammankomster som infördes i slutet av 2020 innebar att Berghs har flyttat över all verksamhet online.

Lektioner och samlingar som genomförs online sker via vår läroplattform Canvas och vårt valda videoverktyg Zoom. Här finns möjlighet att dela text- och videomaterial, ha lektioner live, jobba i gemensamma dokument, föra samtal och genomföra projektarbete i mindre grupper – allt i enlighet med vår pedagogik.

Mer information om Berghs onlineundervisning finns här. Du kan också läsa om hur en av våra kursdeltagare upplevt onlineundervisningen.

Berghs som utbildningsanordnare har både ett stort ansvar att genomföra all utbildning på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Vi möjliggör nu under våren för studenter att kunna sitta och jobba i vår gemensamma studiemiljö, med begränsningar vad gäller antal studenter/dag.

När vi har möjlighet att öppna upp skolan, som nu finns på ny adress Bobergsgatan 48 återinför vi våra anpassningar av lokalerna och förändringar i undervisningen för att bidra till att hålla nere smittspridningen av Coronaviruset:

  •     Möblerat för en säker klassrumsmiljö med mer distans
  •     Justerar lektionstider för att minska antalet som startar samtidigt
  •     Justerade tider för raster och luncher
  •     Ersatt stora samlingar med webinarier och onlineundervisning
  •     Ger vissa lektioner och kurser online
  •     Möjliggjort för deltagande online och för lärare att undervisa online vid sjukdomssymptom
  •     Ger all undervisning online under en period för att förhindra smittspridning
  •     Infört utökade rutiner för städ, hygien och hantering i vårt café
  •     Kommunicerar tydligt i huset kring hälsa och hygien
  •     Infört en “no touch” policy när vi hälsar på varandra

Berghs ledning följer utvecklingen dag för dag och i händelse av nya restriktioner kan vi  på kort varsel ställa om för att bedriva en större del av, eller hela utbildningar, online alternativt återgå till fysisk undervisning i olika hög grad igen.