Info gällande covid-19

Berghs följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att systematiskt begränsa smittspridning.

UPPDATERAD 17 NOVEMBER. Sedan i somras har Berghs studenter och kursdeltagare åter kunnat välkomnas till skolan på Sveavägen som anpassats och Corona-säkrats enligt myndigheternas rekommendationer. De nya skärpta råd och restriktioner för minskad smittspridning som tillfälligt införts i region Stockholm riktas inte mot universitet och högskolor inklusive Berghs, och skolan har därmed haft fortsatt öppet men med hög andel online lektioner. Med det senaste förslaget om att ytterligare begränsa sammankomster så väljer Berghs att successivt flytta över all verksamhet online.

Berghs som utbildningsanordnaren har både ett stort ansvar att genomföra utbildningen på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Lektioner och samlingar som genomförs online sker via vår läroplattform Canvas och vårt valda videoverktyg Zoom. Här finns möjlighet att dela text- och videomaterial, ha lektioner live och föra samtal och genomföra projektarbete i mindre grupper, allt i enlighet med vår pedagogik. Mer information om Berghs onlineundervisning finns här. http://faq.berghs.se/category/3690/onlineundervisning

Våra anpassningar av lokalerna och förändringar i undervisningen för att bidra till att hålla nere smittspridningen av Coronaviruset återinförs när vi förhoppningsvis kommer att kunna öppna upp skolan igen i januari 2021:

  •     Möblerat för en säker klassrumsmiljö med mer distans
  •     Justerar lektionstider för att minska antalet som startar samtidigt
  •     Justerade tider för raster och luncher
  •     Ersatt stora samlingar med webinarier och livesändningar online
  •     Ger vissa lektioner och kurser online
  •     Möjliggjort för deltagande online och för lärare att undervisa online vid sjukdomssymptom
  •     Ger all undervisning online under en period för att förhindra smittspridning (om konstaterad Covid-19 i ett       heltidsprogram)
  •     Infört utökade rutiner för städ, hygien och hantering i vårt café
  •     Kommunicerar tydligt i huset kring hälsa och hygien
  •     Infört en “no touch” policy när vi hälsar på varandra

Här kan du som besöker Berghs läsa mer om vad vi har gjort för att säkerställa en trygg plats.

Berghs ledning följer utvecklingen dag för dag och i händelse av nya restriktioner kan vi  på kort varsel ställa om för att bedriva en större del av, eller hela utbildningar, online alternativt återgå till fysisk undervisning i viss grad igen.