Info gällande covid-19

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss. Berghs följer fortsatt utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att begränsa smittspridning.

UPPDATERAD 9 FEBRUARI.

Våren 2022 på Berghs

Vi välkomnar såväl studenter som kursdeltagare och co-workers till oss på vår nya adress Bobergsgatan 48 i Norra Djurgårdsstaden. Våra heltidsprogram, dagkurser och kvällskurser sker fysiskt på plats i huset där vi har klassrum på nedre planet och stora öppna ytor för samtal/projektarbete på entréplanet. Våra distanskurser sker som alltid online med möjlighet att dela text- och videomaterial, ha lektioner live, samtal och projektarbete i mindre grupper – allt i enlighet med vår pedagogik.

Från 9 februari 2022 tas de flesta restriktionerna bort i Sverige och det finns åter möjlighet att samlas för undervisning, event, och frukostseminarier som Berghs Morning Routine etc. 

Vi har anpassat våra lokaler och rutiner under pandemin:

  •  Vi har lokaler med stora öppna ytor
  •  Justerat lektionstider för att minska antalet som startar samtidigt
  •  Justerat tider för raster och luncher
  •  Ger vissa lektioner och kurser online
  •  Utökade rutiner för städ, hygien och hantering i vårt café
  •  Kommunicerar tydligt i huset kring hälsa och hygien
  •  Vi uppmanar alla att stanna hemma vid minsta sjuksymptom

Berghs ledning följer kontinuerligt utvecklingen och i händelse av nya restriktioner kan vi på kort varsel ställa om för att bedriva en större del av, eller hela utbildningar online alternativt återgå till fysisk undervisning i olika hög grad igen.

Berghs som utbildningsanordnare har både ett stort ansvar att genomföra all utbildning på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Kontakta oss gärna för frågor, via vår chat här på Berghs.se eller via mail: info@berghs.se

Mer information:
www.folkhalsomyndigheten.se
www.krisinformation.se/