Info gällande covid-19

Berghs kan nu under hösten återigen öppna upp huset helt för studier. Vi följer fortsatt utvecklingen och myndigheternas rekommendationer kring att begränsa smittspridning.

UPPDATERAD 8 SEPTEMBER.

Hösten 2021 på Berghs

Fr.o.m. den 4 oktober kommer vi kunna vistas fullt ut i skolan, nu när alla restriktioner tas bort. Sedan augusti 2021 har vi öppnat upp skolan för lektioner med ett begränsat antal personer per dag, men nu välkomnar vi såväl studenter som kursdeltagare och co-workers till oss på vår nya adress Bobergsgatan 48 i Norra Djurgårdsstaden. Det kommer återigen gå att ha större samlingar i huset, som slutpresentationer och inspirationsseminarier t ex Berghs Morning Routine.

Vissa lektioner och kurser görs fortsatt helt eller delvis online, baserat på innehåll och mängd människor. Våra dagkurser för Professionals sker fysiskt på plats, våra kvällskurser läser man som “blended” (50% distans, 50% fysiskt) och ordinarie distanskurser på distans. Vänligen läs på varje kurssida vad som gäller för just din valda kurs.

Berghs ambition är att fortsätta variera formen för vår undervisning, där såväl online som utomhus är viktiga beståndsdelar. Lektioner och samlingar som genomförs online sker via vår läroplattform Canvas och vårt valda videoverktyg Zoom. Här finns möjlighet att dela text- och videomaterial, ha lektioner live, jobba i gemensamma dokument, föra samtal och genomföra projektarbete i mindre grupper – allt i enlighet med vår pedagogik. 

Vi har anpassat våra lokaler och rutiner under pandemin.

  •   Flyttat till nya lokaler med stora öppna ytor
  •   Justerat lektionstider för att minska antalet som startar samtidigt
  •   Justerat tider för raster och luncher
  •   Ger vissa lektioner och kurser fortsatt online
  •   Utökade rutiner för städ, hygien och hantering i vårt café
  •   Kommunicerar tydligt i huset kring hälsa och hygien
  •   Infört en “no touch” policy när vi hälsar på varandra

Berghs ledning följer kontinuerligt utvecklingen och i händelse av nya restriktioner kan vi på kort varsel ställa om för att bedriva en större del av, eller hela utbildningar, online alternativt återgå till fysisk undervisning i olika hög grad igen. 

Berghs som utbildningsanordnare har både ett stort ansvar att genomföra all utbildning på ett säkert sätt, men också en hög grad av handlingsutrymme att göra tillfälliga ändringar egna anpassningar för att få utbildningssituationen att fungera.

Mer information:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se/