PCG Academy - innehåll

Här hittar du information om PCG Academy och de fem moduler som ingår.

Modul 1. Kommunikation och påverkan

Målet med utbildningsmodulen är att ge deltagarna handfasta verktyg i vad påverkan egentligen är och vad det innebär att dra konsekvenserna av att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Hur är det i ert företag? Varför vet inte kunderna hur bra ni är, trots att ni sagt det upprepade gånger? Hör de inte vad ni säger – eller gör de det, men känner sig inte berörda?

 • Vad är påverkan?
 • Skillnaden mellan att nå fram och tränga igenom
 • Vem styr kommunikationen – du eller mottagaren?
 • Vad avgör om kunden gör som vi vill eller inte?
 • Vad man vill säga och vad man bör säga
 • Målstyrd och mätbar kommunikation
 • Ska vi mäta – i så fall vad och hur?
 • Har vi rätt kriterium för våra målgrupper?

Seminarium och föreläsning: Datum för HT16 kommer inom kort!

Plats: Stockholm

Föreläsare: Sigvard Birkenfalk

Modul 2. Att sälja och konceptutveckla kreativa lösningar

Efter utbildningsmomentet har deltagarna fått kunskap och ett gemensamt förhållningssätt i hur samarbetet mellan uppdragsgivaren och byrån på ett tidigare stadium kan utvecklas till mer än ”off the shelf” lösningar. Från den första kontakten till analysmomentet validering av den ursprungliga briefen till att skapa kreativa motbriefer med varierande konceptuella lösningar. Enkelt sagt – ett lyckat slutresultat handlar nästan undantagslöst om ett lyckat samarbete. Fokus läggs även på hur ansvarsfördelning och förväntningar kan göras tydligare för att ge kreativitet och strategi största möjliga utrymme.

 • Behovsanalysen
 • Vad är det kunden efterfrågar – egentligen?
 • Direkta och indirekta frågor
 • Andra behov – förslag på kreativa lösningar
 • Sammanfattning
 • Briefen
 • Vikten av en hållbar brief
 • Från koncept och idé till kanalval
 • Förklara så att de förstår
 • Olika briefmallar
 • Kreativa motbriefen
 • Har vi förstått uppdraget?
 • Förändringar och förtydliganden
 • Inlärningsfasen
 • Konceptuella lösningar
 • Strategiska lösningar
 • Samarbetet och genomförande
 • Vem gör vad och när?
 • Tydlighet genom projektet
 • Utvärdering och återkoppling

Seminarium och föreläsning med on-line uppgift: Datum för HT16 kommer inom kort!

Plats: Stockholm

Föreläsare: Mikael Rosén

Inlämning on-line uppgift 1:TBA

On-line föreläsning med uppgift 2: TBA

Inlämning on-line uppgift 2: TBA

Avslutande on-line föreläsning och feedback on-line uppgifter: TBA

Modul 3. Reklamprojektledning

Vad är egentligen ett renodlat reklamprojekt? När börjar och slutar det? Vad krävs av dig som ska leda projektet? Och hur ser projektgruppen ut?

Det här utbildningsmomentet ger handfasta verktyg i hur man planerar och genomför ett projekt. Olika aspekter på projektledarens – projektgruppens arbete och planeringsprocessens steg tas upp. Deltagarna får den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna arbeta fram en projektplan för såväl korta som långa reklamprojekt. Syftet är även att ge mer kunskap om praktisk projektledning och hur man sätter ihop en väl fungerande projektgrupp relaterat till olika projekt.

 • Reklamprojekt – olika definitioner
 • Projektgruppens ansvar – uppdragsgivarens ansvar
 • Projektanalys – bakgrund, syfte, mål
 • Projektplaneringens faser
 • Samarbetet inom projektgruppen
 • Konstruktiv feedback kultur
 • Praktiska övningar
 • Seminarium och föreläsning med on-line uppgift: Datum för HT16 kommer inom kort!

Plats: Oslo

Föreläsare: Cecilie Matheson 

Inlämning on-line uppgift 1: TBA

On-line föreläsning med uppgift 2: TBA

Inlämning uppgift 2: TBA

Avslutande on-line föreläsning och feedback on-line uppgifter: TBA

Modul 4. Integrerad kommunikation

Dagens kommunikationsklimat erbjuder allt fler kanaler, från de traditionella - till de digitala. Det ger en större möjlighet att nå sin målgrupp på nya sätt, men innebär samtidigt en utmaning med digitala flöden som lever sina egna liv. Att integrera kommunikationen ger inte bara en konsistent bild av kommunikationen utan även större påverkan till lägre kostnad.

Men det är en sak att förstå vikten av integrerad marknads­kommunikation och en annan sak att tillämpa den i organisationen och den dagliga verksamheten. I praktiken finns det många hinder som kan vara svåra att ta sig över, såväl i stora som små organisationer, såväl i privat som i offentlig verksamhet. Det gäller hela skalan från bristande förståelse för begreppet integrerad kommunikation och hur man i praktiken får det att harmonisera, till ren och skär internpolitik.

 • Vad är integrerad kommunikation, när det kan användas och när det bör undvikas
 • Relationen till varumärket i integrerad kommunikation
 • Struktur för att i praktiken kunna arbeta integrerat i sin kommunikation
 • Att integrera kanalerna, med extra fokus på att integrera de digitala kanalerna
 • Praktiska exempel på lyckad och mindre lyckad integrerad kommunikation, i form av kampanjer, medieval och projektorganisationer
 • Argument för att övertyga sin egen organisation om nödvändigheten av att arbeta integrerat
 • Praktiskt testade verktyg för att få integrerad kommunikation att fungera både i stora och små organisationer
 • Seminarium och föreläsning med on-line uppgift: Datum för HT16 kommer inom kort!

Plats: Stockholm

Föreläsare: Ulf Lesley

Inlämning on-line uppgift 1: TBA

On-line föreläsning och utdelning av uppgift 2: TBA

Inlämning av on-line uppgift 2: TBA

Avslutande on-line föreläsning och feedback on-line uppgifter: TBA

Modul 5. Social marknads­föring

Det digitala perspektivet utmanar företag i deras sätt att kommunicera såväl som göra affärer. Traditionella mätmetoder och processer räcker inte längre till för att kvalitetssäkra våra varumärken i mötet med konsumenterna. För att vara framgångsrika behöver vi förstå såväl behovet på diverse sociala plattformar samt hur varumärket kan levandegöras på dessa plattformar för att skapa relevans i konsumentens vardag.

Under utbildningsmomentet får deltagarna förståelse för de utmaningar som den digitala utvecklingen medfört. Med de verktyg som behövs för att utveckla ett mer socialt varumärke anpassat för dagens marknads­föring. Deltagarna får även kunskap om argumentationen av interna utmaningar samt för hur man kan utforma projekt som ger de resultat som förväntas av din organisation.

 • Den nya digitala logiken
 • Effektiv disponering av köpt, förtjänad och ägd media i din marknadsmix
 • Aktivering av digitala insatser som lever längre än kampanjen
 • Varumärkets påverkan av sociala medier
 • Verktyg för målsättning och mätpunkter kring sociala aktiviteter
 • Argument för hur du möter interna utmaningar
 • Inspiration kring nya konsumentbeteenden, trender och teknologier
 • Seminarium och föreläsning med on-line uppgift: Datum för HT16 kommer inom kort!

Plats: TBA

Föreläsare: TBA

Inlämning on-line uppgift 1: TBA

On-line föreläsning och utdelning av uppgift 2: TBA

Inlämning av on-line uppgift 2: TBA

Avslutande on-line föreläsning och feedback on-line uppgifter: TBA

Mer information och ansökan

Kostnad för utbildningen är 20.000 kronor exkl. moms, och erläggs innan starten av utbildningen.

I avgiften ingår inte rese- och logikostnader.

Välkommen att kontakta: Cecilia Sjödin 070-2469410 eller c.sjodin@berghs.se.